InwonersNieuwsMonkeypox (apenpokken)

Monkeypox (apenpokken)

Monkeypox is een virusinfectie die vooral in West- en Midden-Afrika voorkomt. Soms komt er een reiziger uit die regio naar Europa met deze ziekte. In mei 2022 zijn er meerdere gevallen van Monkeypox in Europa gemeld, die niet recent uit Afrika kwamen. Er wordt uitgezocht hoe deze mensen besmet zijn geraakt.

In Nederland is vrijdagmiddag 20 mei de eerste patiënt met monkeypox bevestigd. Een toename van het aantal besmette mensen in Europa wordt verwacht.

Het Monkeypox-virus lijkt sterk op het virus dat de ziekte ‘pokken’ veroorzaakt. Pokken komt sinds 1980 niet meer voor in de wereld door het succes van vaccinatie ertegen.
De klachten van een besmetting met Monkeypox lijken op een besmetting met pokken, maar Monkeypox verloopt in het algemeen veel milder. Voor meer informatie over Monkeypox verwijzen wij je naar de website van het RIVM.

Verspreiding

Monkeypox is matig besmettelijk, het verspreidt zich in het algemeen niet zo snel. Het virus kan zich verspreiden via druppels uit blaasjes of uit de mond-keel holte, of door direct contact met besmette mensen. Het is belangrijk goede hygiëne in acht te nemen, zoals handen wassen met water en zeep, hoest in je elleboog of in een papieren zakdoek. Als je ziek bent, blijf je thuis en neem je zo nodig contact op met je huisarts of andere zorgprofessionals.

Let op. Monkeypox is iets anders dan krentenbaard (een huidinfectie door een bacterie, die vaak in Nederland voorkomt). Op Aruba, Bonaire, Curaçao en Suriname wordt de naam apenpokken vaak voor deze ziekte krentenbaard gebruikt.

Vaccinatie

Het oude pokkenvaccin, wat in het verleden werd gegeven, beschermt onvoldoende tegen monkeypox. Daarom gelden alle maatregelen (van testen bij klachten, isolatie, quarantaine en een eventuele extra vaccinatie) voor iedereen. Het maakt niet uit of iemand vroeger wel of niet tegen pokken is gevaccineerd. Dus nu is het niet nodig om te proberen te achterhalen of men ooit gevaccineerd is.

Een nieuwe versie van het pokkenvaccin kan in de eerste dagen na mogelijke besmetting (post-expositie profylaxe) gebruikt worden. Het vaccin kan ook gebruikt worden als bescherming vooraf voor mensen met een grotere besmettingskans. Het is niet mogelijk om zelf het pokkenvaccin aan te vragen bij je huisarts of GGD.

Bent u een (zorg)professional?

  • Denk aan monkeypox bij een persoon met huidlaesies die ontstaan zijn na 1 maart 2022, met name als deze persoon contact heeft gehad met een bevestigd geval of behoort tot MSM
  • Monkeypox is een meldingsplichtige ziekte groep A: overleg daarom bij een verdenking altijd met de GGD, ook voor de routing van eventuele diagnostiek.
  • Aanvullend onderzoek is geïndiceerd bij patiënten waarbij monkeypox in de differentiaaldiagnose staat (ook bij lage verdenking). Overleg met de GGD over de materiaalafname voor PCR en het vervolg.
  • Bij twijfel over de laesies kan overlegd worden met een dermatoloog of internist-infectioloog.

Indien je nog vragen hebt over Monkeypox of andere infectieziekten, kan je bellen naar de afdeling Infectieziektebestrijding van de GGD West-Brabant: ☎ 088-6392894.