Overslaan en naar de inhoud gaan
Veelgestelde vragenWat doet de GGD om de vaccinatiegraad te verhogen?

Wat doet de GGD om de vaccinatiegraad te verhogen?

GGD West-Brabant sluit zoveel mogelijk aan bij hetgeen landelijk gebeurt om de vaccinatiegraad te verhogen, zoals:

 • de landelijke campagne RIVM om overall de vaccinatiegraad te verhogen, onderbouwd met wetenschappelijk onderzoek naar nut en noodzaak van vaccineren zie https://www.rivm.nl/nieuws/rapport-over-ontwikkelingen-rvp-aangeboden-aan-staatssecretaris-blokhuis
 • Staatssecretaris Blokhuis heeft op 26 maart 2019 de aftrap gegeven voor de Vaccinatiealliantie.
 • een landelijk voorstel dat wordt gemaakt om alle jongeren van 16 en 17 jaar gericht te benaderen om zich alsnog (volledig) te laten vaccineren indien zij dit nog niet zijn. Dit kan dan gratis vanuit het RVP.
 • vaccinatieconsulten binnen de jeugdgezondheidszorg, waar extra tijd is voor het gesprek met twijfelende ouders
 • gerichte aandacht voor mazelenvaccinatie. Kinderen tussen 6 en 14 maanden krijgen, indien zij reizen naar een gebied waar mazelen zijn uitgebroken, een vervroegde BMR vaccinatie aangeboden.

Daarnaast is er ook een aantal lokale initiatieven gestart binnen de GGD West-Brabant:

 • Bij huisbezoeken van b.v. pasgeborenen of op het consultatiebureau wordt het onderwerp ‘vaccineren’ steeds aangekaart. Als ouders twijfelen over vaccinaties of eerder niet wilden vaccineren wordt een extra contactmoment aangeboden bij de arts
 • Individueel contactmoment voor DTP/BMR vaccinatie voor schoolkinderen i.p.v. een massavaccinatie. Dit moment wordt gecombineerd met het meten en wegen van de kinderen en voorlichting over de HPV-vaccinatie (voor meisjes van 12/13 jaar) en de MenACWY vaccinatie (voor jongens en meiden van 14 jaar)
 • Lokaal onderzoek naar HPV (start 2019). Met dit onderzoek willen we inzage in de oorzaken van weerstand t.a.v. de HPV-vaccinatie bij meisjes. Ook kijken we naar mogelijke invloeden daarop, zoals afstand tot de priklocatie en/of invloed van school.
 • Aanbod van HPV-vaccinatie (informatie maar ook ter plaatse de prik halen indien ouders aanwezig zijn) tijdens de meningokokken
 • ACWY vaccinatie middagen
 • De afdeling Infectieziektebestrijding GGD West-Brabant heeft een vaccinatie-informatiecentrum waar ouders terecht kunnen met vragen (en twijfels) over vaccinaties.
 • We bieden informatie over vaccinatietwijfel (verwijzing naar het RIVM) op pagina’s over vaccinaties op de website.
 • We zijn in gesprek met gemeenten in de ‘biblebelt’, hoe we kunnen samenwerken om de vaccinatiegraad te verhogen.
 • PAR RVP, onze aandachts- en adviesraad over het Rijksvaccinatieprogramma. Hierin zitten professionals uit de jeugdgezondheidszorg en van de afdeling Infectieziektebestrijding.