Overslaan en naar de inhoud gaan
ContactZorgMail Jeugdgezondheidszorg

ZorgMail

GGD West-Brabant heeft een ZorgMail-adres voor de Jeugdgezondheidszorg (JGZ). Wij hebben een koppeling met ons digitale dossier. Huisartsen, paramedici en ziekenhuizen kunnen ons EDIFACT-berichten versturen naar het dossier van het betreffende kind. Zorgprofessionals kunnen verwijzingen vanuit het dossier via het ZorgMail-adres versturen.

Om te zorgen dat een bericht aan het juiste kinddossier wordt gekoppeld is een geldig BSN-nummer in het bericht een vereiste. Als er geen match is op het BSN-nummer, wordt er verder gezocht op basis van achternaam, geboortedatum en geslacht.

ZorgMail-adres

Het ZorgMailadres van de Jeugdgezondheidszorg van GGD West-Brabant.

Naam: Integrale Jeugd Gezondheidszorg West-Brabant
Mailadres:  500069246@lms.lifeline.nl

Via Zorgdomein kunnen zorgprofessionals ook naar bovenstaand mailadres berichten versturen.