InwonersTuberculose
Publicatiedatum: 31-05-2021 om 08:40 uur
Laatste update: 30-08-2021 om 20:02 uur

Wat is tuberculose?

Tuberculose (TBC) is een infectieziekte. Deze infectieziekte wordt veroorzaakt door een bacterie: Mycobacterium tuberculosis. Tuberculose wordt via de lucht door hoesten en niezen verspreid. De meest voorkomende vorm van tuberculose is longtuberculose.

Sommige mensen kunnen deze bacterie ‘slapend’ in hun lichaam hebben. Zij merken daar niets van. Ze zijn niet ziek. Dat heet een ‘latente tuberculose infectie’ (LTBI). Ongeveer 10 procent van de mensen met een LTBI krijgt later de ziekte tuberculose.

Kijk voor meer informatie op de website van het KNCV Tuberculosefonds

Afdeling tuberculosebestrijding tijdens coronavirus

Tijdens deze periode, blijft de afdeling TBC open, wel treffen we extra voorzorgmaatregelen:

 1. We plannen de afspraken ruim: ongeveer 20 a 30 min uit elkaar o.a. om drukte in wachtkamer te vermijden. We verzoeken je derhalve om op de afgesproken tijd te komen.
 2. We vragen je om alleen te komen. In geval van kinderen, één begeleider per kind. Laat de andere familieleden thuis.
 3. We gaan niet meer op alle werkdagen mensen oproepen/inplannen.
 4. Op de dagen zonder cliënten/patiënten is men niet fysiek op de afdeling TBC aanwezig.
 5. Telefonische bereikbaarheid is vervangen door bereikbaarheid per email. Je kunt je vragen, verzoeken voor nieuwe afspraken en verandering van afspraken per mail sturen naar tbcbreda@ggdwestbrabant.nl
 6. Graag in je mail de volgende gegevens vermelden:
  – je naam of meisjesnaam.
  – je geboortedatum.
  – je BSN-nummer.
  – eventueel je telefoonnummer
 7. Indien je hoest, niest, keel klachten heeft, neusverkoudheid of koorts kom niet direct naar de GGD TBC, maar stuur ons een mail. De TBC-verpleegkundige of de TBC-arts gaat uw persoonlijke situatie beoordelen en een passend beleid voor je maken.
 8. De volgende werkzaamheden gaan door met aangepaste tijden:
  – Eerste screening IND
  – Bron en Contact onderzoeken
  – Bestaande TBC-Patiënten
  – Mensen met Latente Tuberculose
  – Nadere Onderzoeken
  – Mensen met klachten na beoordeling verpleegkundige / TBC-arts
  – BCG-vaccinaties van kinderen
 9. De TBC-afdeling is gewend om hygiënische maatregelen tegen verspreiding van infecties via de lucht toe te passen en is volledig uitgerust om de infecties die via de lucht worden verspreid, in bedwang te houden.
 10. Er is een artsenlijn voor intercollegiaal overleg actief.

Veel gestelde vragen over tuberculose

 • Bericht van de vreemdelingendienst (IND) over TBC onderzoek ontvangen?

  Heb je van de immigratie- en naturalisatiedienst (IND) bericht ontvangen over een controle op tuberculose? Kijk dan eerst op de website van KNCV Tuberculosefonds of dit nodig is. Een tuberculoseonderzoek geldt namelijk niet voor iedereen.

  Kom je in aanmerking voor een Tuberculose onderzoek? Maak dan een afspraak.

 • Oproep voor contactonderzoek ontvangen?

  Heb je een brief ontvangen voor een contactonderzoek? Kom altijd naar je afspraak!
  Door mee te doen aan het onderzoek weet je of de tuberculose bacterie in je lichaam aanwezig is. We kunnen dan de ziekte tuberculose voorkomen.

 • Reizen en tuberculose

  Als je op vakantie gaat naar landen in Oost-Europa, Afrika, Azië of Midden-of Zuid-Amerika (risicolanden tuberculose), neem dan voor vertrek contact op met het team Tuberculosebestrijding als je:

  • door ziekte of door het gebruik van medicijnen een verminderde weerstand heeft;
  • één maand of langer gaat werken of verblijven in een ziekenhuis, een gevangenis of een instelling voor daklozen, verslaafden, vluchtelingen of hiv-geïnfecteerden;
   langer dan drie maanden in deze gebieden gaat verblijven. Dit geldt ook voor regelmatige korte reizen binnen één jaar, die samen langer zijn dan drie maanden of
  • regelmatig met kinderen jonger dan vijf jaar reist die niet met BCG zijn gevaccineerd én je verwacht dat het kind vóór de leeftijd van vijf jaar in totaal minstens drie maanden in deze gebieden zal verblijven.

  Heb je het advies van de GGD gekregen om je na je reis te laten controleren, dan kun je twee maanden na je reis contact met de GGD opnemen.

 • Op welke locaties kan ik terecht?

  Vestiging Breda
  Doornboslaan
  Diensten: Mantoux zetten, Mantoux aflezen, Sputum afname, BCG zetten, longfoto's maken, IGRA prikken
  Ga naar de locatiepagina

  Vestiging Roosendaal

  Heilig Hart
  Diensten: BCG zetten
  Ga naar de locatiepagina

 • Hoe behandelt en begeleidt de GGD bij TBC?

  • Met bron en contactonderzoek.
   Heeft de patiënt de ziekte tuberculose? Dan maakt de GGD samen met de patiënt een overzicht van mensen met wie hij of zij contact heeft. De contactpersonen worden dan uitgenodigd voor een onderzoek.

  Heeft de patiënt een tbc-infectie waarvan de bron onbekend is? Dan probeert de GGD uit te zoeken hoe patiënt de tuberculose bacterie infectie kreeg. Dit wordt bronopsporing genoemd.

  • Behandelen van patiënten met tbc
   Onze tuberculose-artsen behandelen mensen die de ziekte tbc hebben, of besmet zijn met de tuberculose bacterie. De behandeling van de ziekte tbc duurt minimaal een half jaar.
  • Begeleiden van patiënten met tbc
   Onze verpleegkundigen tuberculosebestrijding begeleiden tuberculosepatiënten. Zij begeleiden ook mensen die geïnfecteerd zijn met de tuberculose bacterie. De verpleegkundige geeft uitleg over het juiste gebruik van de medicijnen. Ze helpt ook bij het omgaan met de ziekte. Onze verpleegkundige begeleidt ook de patiënt wanneer deze onder behandeling is van een longarts of andere specialist.
 • Wat kost tuberculose onderzoek?

  Tarieven 2021

  Product Prijs
  Mantoux  € 30,00
  BCG  € 48,00
  Röntgen  € 50,00
  Quantiferon Goldtest  € 74,00
  Kopie verklaring  € 7,00
  Kopie rapport  € 33,00
  Print foto/kopie CD  € 22,00
  Medisch rapport opgevraagd door bedrijfsarts/advocaat etc.
  Tarief arts  € 160,00
  Tarief secretariaat
   € 76,00
 • Wordt onderzoek vergoed door mijn zorgverzekeraar?

  Wij brengen kosten voor onderzoek naar tbc in rekening bij je zorgverzekering. Dit gebeurt alleen als vervolgonderzoek nodig is bij verdenking van een tuberculose(infectie). Wij houden ons daarbij aan de bedragen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Het hangt van jouw verzekering af of je deze kosten zelf moet betalen of dat ze van jouw eigen risico afgaan. Neem daarom voor meer informatie contact op met jouw zorgverzekeraar, of lees jouw polis hierop na.

 • Heb je nog vragen?

  Wil je telefonisch een afspraak maken of heb je een vraag?
  De afdeling TBC is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00-12.00 uur en van 14.00-16.00 uur op 076-5282264.
  Houdt je BSN-nummer bij de hand houden.