Overslaan en naar de inhoud gaan
InwonersMeldpunt Crisiszorg

Meldpunt Crisiszorg

Inwoners van West-Brabant die zich ernstige zorgen maken over iemand in hun omgeving, kunnen terecht bij het Meldpunt Crisiszorg West-Brabant. De professionals van het Meldpunt geven advies en kijken samen met de melder wat er gedaan kan worden. Als er acute hulp nodig is, schakelen ze de juiste crisisdienst in.

Wanneer bel je het Meldpunt?

Als een situatie levensbedreigend is, bel je 112. Maar wie bel je als je je ernstig zorgen maakt over iemand? Als diegene zichzelf of anderen in gevaar brengt? “Gelukkig hebben we daar nu het Meldpunt Crisiszorg voor”, vertelt coördinator Sanne Bijlsma. “Aan de hand van de voorbeelden onder de kop ‘Wat gebeurt er met een melding’ krijg je een goed beeld van waarover je kunt bellen.”

Wat gebeurt er met een melding?

Inwoners die het 0800-nummer bellen, krijgen een professional van het Meldpunt aan de lijn. De professional stelt een aantal vragen en bepaalt of de melding acuut is of niet.

Is de melding acuut? Bijvoorbeeld wanneer:

  • iemand verward gedrag vertoont
  • iemand zichzelf of anderen in gevaar brengt.
  • iemand zichzelf of anderen ernstig dreigt te verwonden
  • verplichte zorg nodig lijkt

“Dan wordt er direct actie ondernomen”, zegt Bijlsma. “Onze professionals schakelen meteen de juiste crisisdienst in. En we proberen de situatie zo snel als mogelijk weer te stabiliseren.”

Is een melding niet acuut, dan schakelt het Meldpunt de juiste hulp in. Bijvoorbeeld wanneer:

  • je je zorgen maakt over iemand die je al een tijd niet hebt gezien. Er wordt niet opengedaan en de brievenbus zit vol.
  • je overlast hebt van iemand die de buurt vervuilt of spullen kapot maakt.

Bijlsma: “Samen met de melder onderzoeken we wat er gedaan kan worden. Eerst kijken we of er al contact is met hulpverleners. Als dat zo is, geven we de melding aan hen door. Als er nog geen hulp is, terwijl we vinden dat dat wél nodig is, zorgen we dat er hulp komt.” Voorheen konden inwoners met zulke hulpvragen terecht bij het Meldpunt Zorg & Overlast van de GGD. Nu valt dit onder het Meldpunt.

Meldpunt ook bereikbaar voor professionele hulp- en zorgverleners

Het Meldpunt Crisiszorg is er niet alleen voor inwoners, maar ook voor professionele hulp- en zorgverleners die advies nodig hebben of willen overleggen over een zorgwekkende situatie. Voor hen is het Meldpunt al sinds eind 2019 bereikbaar. Sinds maart van dit jaar is het Meldpunt er dus ook voor inwoners van West-Brabant. Bijlsma: “De professionals weten ons al goed te vinden en we ontvangen nu ook steeds meer meldingen van burgers die zich zorgen maken. We zijn net gestart en willen dat iedereen weet dat we er zijn. Zo zorgen we voor passende hulp.”

Inloopspreekuren

In Breda en Bergen op Zoom hebben wij inloopspreekuren voor dak- en thuislozen, onverzekerden en mensen zonder goede toegang tot zorg.

Bergen op Zoom

Maatschappelijke opvang
Zuid-Oostsingel 45, Bergen op Zoom

Maandagochtend en woensdagmiddag

Breda

Doorstroomvoorziening
Slingerweg 90, Breda
Maandagochtend

Talentenfabriek De Faam
Liniestraat 19, Breda
Vrijdagochtend

Meer informatie

Meer informatie over het meldpunt is te vinden op www.meldpuntcrisiszorgwestbrabant.nl

Online melden

Wil je online een melding doen? Dat kan via het meldformulier van het Meldpunt Crisiszorg

Downloads

Handreiking Bemoeizorg