Overslaan en naar de inhoud gaan
Inkoopvoorwaarden

Inkoopvoorwaarden

Tenzij anders overeengekomen, hanteert de GGD West Brabant het VNG Model Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten inclusief addendum en de Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden Bij IT (GIBIT) inclusief addendum voor specifieke ICT inkopen. Voor ‘gemeente’ moet daarin gelezen worden ‘GGD West Brabant’.

Aanvulling op inkoopvoorwaarden

Let op! GGD West-Brabant is bezig met het optimaliseren van het Purchase-To-Pay proces.
Een onderdeel hiervan is het betalen van facturen door GGD West-Brabant. Vanaf 1 oktober 2019 zal GGD West-Brabant facturen die niet de vereiste informatie bevatten, waaronder een inkoopordernummer, niet meer in behandeling nemen en dus ook niet meer betalen.

Indien de leverancier een bestelling vanuit een medewerker van GGD West-Brabant doorkrijgt zonder inkoopordernummer, dient de leverancier deze bestelling af te keuren en in overleg te treden met de betreffende besteller. Het is de verantwoordelijkheid van de leverancier zelf om ervoor te zorgen dat facturen de vereiste gegevens bevatten.

Eventuele uitzonderingsgevallen zullen met de betreffende leveranciers besproken worden.

Leveranciers die reeds in het crediteurenbestand van GGD West-Brabant opgenomen zijn zullen tijdig geïnformeerd worden over deze nieuwe werkwijze.

Eventuele vragen en indien u de inkoopvoorwaarden niet kunt openen of kunt raadplegen kunt u deze digitaal opvragen via aanbestedingen@hetservicecentrum.nl

Downloads

Inkoopvoorwaarden (PDF, 498kb)

Gemeentelijke inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT) (PDF, 433kb)