InwonersCoronaScholen en kinderopvang
Publicatiedatum: 17-08-2021 om 02:59 uur
Laatste update: 02-09-2021 om 10:00 uur

Informatie coronavirus voor scholen en kinderopvang

Op deze pagina’s delen wij informatie speciaal voor scholen en kinderopvangorganisaties.

Testen met voorrang

Zorg- en onderwijspersoneel kan zich met voorrang laten testen. Meer informatie over het aanvragen van een test met prioriteit lees je op de website van de Rijksoverheid. Er vindt op twee momenten controle plaats: aan de telefoon én in de teststraat.
Werkgevers zijn gevraagd om erop toe te zien dat er niet onnodig gebruik wordt gemaakt van deze regel. Dit om te voorkomen dat ook de voorrangsstraten te snel vollopen. De voorrangsregeling is tijdelijk. Als de laboratoriumcapaciteit even hoog is als de testvraag hoeft er niet meer met prioriteit getest te worden.

Ventilatie op scholen

Adviezen van het RIVM en de Rijksoverheid.
In de media is veel aandacht voor de rol die ventilatie speelt bij de verspreiding van het coronavirus. Vanuit de overheid en het RIVM zijn hierover adviezen opgesteld. Voor meer informatie verwijzen wij naar:

Eventuele veranderingen in de adviezen met betrekking tot ventilatie zijn te volgen via de website van de rijksoverheid. Heb je nog na het lezen van de informatie via bovenstaande link nog vragen, neem dan contact met ons op.

Op verzoek van enkele scholen en gemeenten stelden we vanuit de GGD West-Brabant een voorlopig advies voor scholen die onvoldoende kunnen ventileren op.