Overslaan en naar de inhoud gaan

Veehouderij

Het Rijk vindt het van belang dat de overheid bij besluiten rond de ruimtelijke ordening en bij het verlenen van vergunningen rekening houdt met mogelijke gezondheidsproblemen door veehouderijen. Ook GGD-GHOR Nederland deed de oproep om gezondheidskundig advies te betrekken bij vergunningaanvragen. Om de gezondheidsrisico’s van veehouderijen te beperken, adviseert de GGD haar gemeenten het volgende:

  • Een minimumafstand van 250 meter tussen een veehouderij en woningen. Vooral bij -woningen, scholen/ zorgvoorzieningen/ wijken hanteren we dit advies. Voor nieuwbouw rondom geitenhouderijen wordt een afstand van 2 km aangehouden. Binnen deze afstand is er sprake van een verhoogd risico op longontsteking. Voor pluimveebedrijven wordt een afstand van minimaal 500 meter geadviseerd.
  • Zet in op het zoveel mogelijk beperken van de uitstoot van geur, fijnstof en ammoniak veehouderijen. Hierbij gebruikt de GGD het uitgangspunt dat:
    • niet meer dan 12 procent van de bewoners in de bebouwde kom geurhinder heeft;
    •  niet meer dan 20 procent van omwonenden in het buitengebied geurhinder heeft.
  • Streef voor een fijnstofconcentratie op leefniveau conform de WHO advieswaarden
  • Het gemengd houden van varkens en pluimvee op een veehouderijbedrijf is vanuit volksgezondheid niet gewenst. Met het scheiden van deze diersoorten wordt voorkomen dat influenzavirussen vanuit pluimvee kunnen vermengen met influenzavirussen vanuit varkens. Dit voorkomt vervolgens het risico op het ontstaan van een nieuw type influenzavirus welke de potentie heeft om te gaan circuleren onder mensen.
  • Geen woningen/ gevoelige bestemmingen te bouwen binnen de endotoxine richtafstanden. Meer informatie vind je in de handreiking

Gezondheidseffecten treden op bij omwonenden van veehouderijen. Inzicht in de oorzaken ontbreekt veelal nog. Wel is duidelijk dat als aan de wettelijke normen wordt voldaan, toch nog gezondheidseffecten optreden. Bij elk gezondheidskundig advies van de GGD zijn daarom afwegingen over voorzorg en het belang van emissiereductie belangrijke uitgangspunten.

Om het makkelijker te maken voor gemeente ontwikkelen de GGD’en Brabant het portaal GGD Omgevingsadvies. Dit maakt het makkelijker voor gemeente en initiatiefnemers om gezondheidskundigen waarden mee te nemen bij ruimtelijke ontwikkelingen. Meld je aan voor onze periodieke updates. Wij adviseren gemeenten en omgevingsdiensten over specifieke situaties. Ben je op zoek naar advies? Neem dan contact op via 088 368 7800 en kies optie 3.

Publieksinformatie

Op www.ggdleefomgeving.nl is publieksinformatie te lezen over veehouderijen en gezondheid van omwonenden. In Noord-Brabant wonen veel mensen in de buurt van één of meer veehouderijen. Het RIVM onderzocht de gezondheid van omwonenden van veehouderijen. Meer informatie over dat onderzoek vind je op de website van het RIVM.

Handreiking voor gemeenten

Speciaal voor gemeenten hebben wij de Handreiking Veehouderij en Gezondheid 2.0. Dit stapenplan kan je gebruiken om te beoordelen of advisering vanuit de GGD wenselijk is.

Download de handreiking