Overslaan en naar de inhoud gaan
InwonersGezonde LeefomgevingVeehouderijVeehouderij en gezondheid omwonenden

Veehouderij en gezondheid omwonenden

In Noord-Brabant wonen veel mensen in de buurt van één of meer veehouderijen. Is dat ongezond? Het RIVM onderzocht de gezondheid van omwonenden van veehouderijen. In 2016 verscheen een rapport en in 2017 volgde een tweede. De conclusie: rond pluimveehouderijen en geitenhouderijen komen longontstekingen iets vaker voor.

Wonen in de omgeving van veehouderijen kan leiden tot gezondheidsproblemen. Voor pluimveebedrijven is er een hogere kans op longontsteking binnen een straal van 1 kilometer. De waarschijnlijke oorzaak: fijnstof en endotoxinen. Daartegen zijn maatregelen mogelijk.

Voor geitenhouderijen is die hogere kans er binnen een straal van 2 kilometer. De oorzaak is nog niet bekend, maar het is niet Q-koorts. Omdat maatregelen nog niet bekend zijn, is er nu uit voorzorg een bouwstop voor geitenhouderijen.

Ook het rijk vindt het van belang dat de overheid bij besluiten rond de ruimtelijke ordening en bij het verlenen van vergunningen rekening houdt met deze zorgelijke signalen. En GGD-GHOR Nederland deed na het onderzoek de oproep om gezondheidskundig advies te betrekken bij vergunningaanvragen.

Vragen?

In de bijlage: de antwoorden op vragen over de gezondheidsrisico’s van het wonen bij geitenhouderijen. Heb je nog vragen over dit onderzoek of onze reactie op de onderzoeksresultaten? Dan kun je contact opnemen met het team Gezondheid, milieu en veiligheid van de Brabantse GGD’en ☎ 088 368 78 00.

Achtergrond veehouderij en gezondheid omwonenden

Veel gestelde vragen en antwoorden

Veel gestelde vragen en antwoorden voor bestuurders