Overslaan en naar de inhoud gaan
InwonersMilieu en VeiligheidLuchtkwaliteit en gezondheid

Luchtkwaliteit en gezondheid

Schone lucht is van levensbelang voor onze gezondheid. Luchtverontreiniging is de voornaamste oorzaak van gezondheidsklachten door milieu-invloeden. Ondanks dat de lucht de laatste jaren schoner is geworden, veroorzaakt de huidige concentratie luchtverontreiniging nog steeds veel gezondheidsschade. Dat blijkt uit een onderzoek Team GMV in opdracht van van de 3 GGD’en in Brabant. Voor het eerst bracht Team GMV de gewogen gezondheidsschade door blootstelling aan luchtverontreiniging in beeld in Noord-Brabant. Luchtvervuiling in Brabant zorgt voor veel schade aan de gezondheid zoals astma, hart- en vaatziekten en longaandoeningen. Er zijn meer maatregelen nodig om de luchtkwaliteit verder te verbeteren, concluderen de Brabantse GGD’en. Zo kunnen gemeenten meedoen aan het Schone Lucht Akkoord. Maar ook bedrijven en Brabanders kunnen bijdragen aan een gezondere lucht. Een lagere blootstelling aan luchtvervuiling levert altijd gezondheidswinst op.

Adviezen voor beleidsmaatregelen

De GGD’en in Brabant roepen gemeenten op om het belang van het verbeteren van luchtkwaliteit voorop te blijven stellen in (te ontwikkelen) beleid. Bij bouwplannen van gevoelige bestemmingen, zoals woningen, scholen en verzorgingshuizen is het belangrijk om rekening te houden met de afstand tot de vervuilende bron. Ook roept de GGD alle gemeenten op om zich aan te sluiten bij het Schone Lucht Akkoord en zo samen te werken aan schone lucht. Want luchtvervuiling stopt niet bij de gemeentegrens. In het Schone Lucht Akkoord werken het Rijk, provincies en gemeenten aan maatregelen en innovaties voor verbetering van de luchtkwaliteit.

Ook jij als inwoner van Brabant kunt verschil maken

Ook inwoners van Noord-Brabant kunnen een steentje bijdragen aan het verbeteren van de luchtkwaliteit. Laat de open haard of vuurkorf uit en reis meer met de fiets of lopend in plaats van met de auto. De GGD geeft informatie over wat je zelf kunt doen voor een schone lucht op de website www.ggdleefomgeving.nl/lucht. Ook kan iedereen zijn gemeente oproepen om mee te doen met het Schone Lucht Akkoord.

Meer informatie

Het Team GMV deed onderzoek naar luchtwaliteit ten gezondheid in opdracht van de drie directeuren publieke gezondheid van de GGD West-Brabant, de GGD Hart voor Brabant en de GGD Brabant-Zuidoost. Het adviesbureau Lichtverkeer heeft in opdracht van de drie GGD’en blootstellingsberekeningen uitgevoerd. De GGD heeft de blootstelling verder geanalyseerd en de gezondheidseffecten doorgerekend. Er is hierbij gebruik gemaakt van de ‘Rekentool Luchtkwaliteit en Gezondheid’ die recent is vernieuwd door de GGD, Universiteit Utrecht en het RIVM.

Managementsamenvatting

Rapport Luchtkwaliteit en gezondheid in Noord-Brabant