Overslaan en naar de inhoud gaan
GGDchat

GGD chat: Innovatietraject voor geautomatiseerde monitoring (BCO) door de inzet van een gespreksrobot

GGDchat is een innovatie van de GGD West-Brabant om een deel van het bron- en contactonderzoek ten tijde van de SARS-CoV-2 pandemie te automatiseren.

Aanleiding ontwikkeling

Vanaf eind februari 2020 hebben de GGD’en in Nederland de taak om de verspreiding van het SARS-CoV-2-virus in te dammen. Dit doen zij door mensen te testen op het virus, het uitvoeren van bron- en contactonderzoek (verder: BCO), het adviseren over het nemen van voorzorgsmaatregelen en het monitoren van personen die mogelijk besmet zijn geraakt.

Het doel van de gespreksrobot is het monitoren van contacten op klachten en het tijdig doorverwijzen naar een teststraat teneinde meer besmettingen te voorkomen en hiermee de corona-pandemie in te dammen of onder controle te houden/krijgen. Het doel komt voort uit de klantfrictie: Contacten moeten wachten op een telefoontje van de GGD op dag 5 en dag 10 van monitoring. Ze nemen vaak niet op en vinden het vervelend dat zij gebeld worden. Met de beoogde oplossing kan het contact zelf bepalen wanneer hij/zij de klachten doorgeeft en kan de GGD via digitale tool sneller doorverwijzen naar de teststraat. Daarnaast is de monitoring een tijdrovende klus. Zeker gezien de aantallen contacten al snel kunnen oplopen. Om deze redenen heeft de GGD West-Brabant een tool ontwikkeld, genaamd GGDchat, om deze monitoring grotendeels te kunnen automatiseren. Daarbij is onderzocht of deze tool een snellere doorlooptijd en een betere ervaring van de monitoring kan bewerkstelligen.

Het ontwikkelproces

In de maanden april, mei, juni 2020 organiseerde het Innovatielab van de GGD West-Brabant een ‘Corona-Innovatiesprint’. De bedoeling van de sprint was om slimme vernieuwing uit de denken, te ontwikkelen en daaraan gekoppeld via een korte pilot het effect te testen. Door de test kan besloten worden of de innovatie kansrijk is om bij een grotere groep te testen en eventueel te implementeren. Eind juli 2020 besluit de GGD om de gespreksrobot-innovatie, genaamd GGDchat, verder uit te werken. GGDchat wordt ontwikkeld ter ondersteuning van het proces BCO. Hiervoor wordt een samenwerking aangegaan met een softwareleverancier die twee onderdelen levert, namelijk een platform dat automatisch berichten kan verzenden (Costumer data platform) en een gespreksrobot, waarmee door pregedefineerde vraag-antwoordmodellen een gesprek kan worden nagebootst.

De werking in het kort

De BCO-medewerker voert de gegevens van het te monitoren contact in, waarna deze gegevens worden verzonden naar het Costumer Data Platform (CDP). Het CDP verzendt dagelijks berichten uit, mail of SMS, met een gepersonaliseerde link naar de gespreksrobot. Door de link te openen, laadt een pagina waarop de chatbot draait. Na een persoonsverificatie o.b.v. de geboortedatum, stelt de gespreksrobot de vraag of er klachten zijn de passen bij COVID-19. Het contact kan dan met een klik op de knop doorgeven of deze klachten heeft of niet. Het antwoord wordt teruggezonden naar het CDP, wat daarop de GGD informeert. Daarnaast kan het contact vragen stellen aan de chatbot over bijvoorbeeld de quarantaine, het Coronavirus en maatregelen in kader van het BCO.

Hoe ziet GGDchat eruit?

Voor een volledig overzicht van de werking hebben we een flowchart ontwikkeld waarin alle stappen in het proces zijn verwerkt.

Download de flowchart

Ook kun je inzicht krijgen in de werking van GGDchat door onze informatievideo te bekijken.