Overslaan en naar de inhoud gaan

Gezondere leerlingen op Het Berkenhofcollege dankzij Gezonde School-aanpak

Al jaren zet Het Berkenhofcollege in op gezondheid en positieve gedragsveranderingen. Deze school voor voortgezet gespecialiseerd onderwijs in Breda mag zich dan ook officieel een Gezonde School noemen. Josée Hoogstad, intern begeleider, heeft de school en de leerlingen gezonder zien worden de afgelopen jaren.  Gezonde voeding, sport en bewegen, het voorkomen van alcohol- en drugsgebruik en roken, gezonde relaties en seksualiteit: de school is dagelijks met deze onderwerpen bezig.

De start: een gezonde voeding

“Op school zagen we steeds meer kinderen met overgewicht”, vertelt Josée. “Tijdens een bezoek aan een andere school viel mijn oog op een uithangbord met daarop ‘Gezonde School’. Op de websites van de Gezonde School en het Voedingscentrum vond ik alle informatie. Wat bleek? We deden eigenlijk al veel op het gebied van voeding. Via een ‘kantinescan’ bekeken we samen met het Voedingscentrum wat goed ging en waar we nog aan konden denken om ons aanbod gezonder te maken. Die inzichten bundelden we in een beleidsplan.”

Doelen vastgesteld, nu actie!

Josée: “We implementeerden een gezonde kantine, verzorgd door onze horeca-afdeling. Snoep- en frisdrankautomaten, die vind je bij ons niet. Energydrinks zijn verboden, en waar het kan laten we leerlingen deelnemen aan sport, ook na schooltijd. Via de werkwijze ‘positive behavior support’ spreken we gedragsverwachtingen uit en belonen we goed gedrag bij leerlingen. Dat werkt echt! De afgelopen jaren heb ik de jongeren zien veranderen. Op dit moment kan ik zelfs stellen dat er minder overgewicht voorkomt bij ons op school.”

Doorpakken met roken, alcohol en drugspreventie

Om leerlingen te beschermen tegen de verleidingen van roken, alcohol en drugs krijgt Het Berkenhofcollege hulp van Novadic-Kentron. Josée: “Op onze school zitten kwetsbare kinderen die zorg en begeleiding nodig hebben. Sommige kinderen gebruiken drugs om hun ellende te vergeten. Het komt weleens voor dat leerlingen in het drugscircuit belanden als loopjongen of dealer. Mariëlle van der Biezen van Novadic-Kentron is er voor deze leerlingen. Ze bouwt een vertrouwensband op, wijst niet met het vingertje, maar luistert naar het verhaal van de jongere. Daarnaast geeft ze uitleg over de verschillende middelen en probeert ze afspraken te maken over het gebruik. Eén jongen is vorig jaar zelfs in behandeling gegaan bij Novadic-Kentron voor zijn gebruik en uiteindelijk doorgestroomd naar een mbo-opleiding. Voor deze successen doe je het!”

Voorkomen en taboe doorbreken

Mariëlle: “Leerlingen weerbaar maken tegen de verleidingen van alcohol, drugs en roken is noodzakelijk. De drugsmarkt is intens en verleidelijk. Niemand wil dat kinderen verslaafd raken en preventie is hiervoor het antwoord. Zijn er leerlingen die toch gebruiken, dan moeten zij met hun verhaal ergens terecht kunnen. Tegelijkertijd is het dus nodig om het taboe te doorbreken. Zo werk je aan een gezonde aanpak en voorkom je incidenten op school. Vaak doen scholen al van alles op het gebied van alcohol, drugs en roken, maar de samenhang ontbreekt. Daarnaast zijn er steeds nieuwe onderzoeken en inzichten die bruikbaar zijn voor scholen.”

Drugs, alcohol en roken voorkomen? De Gezonde School-aanpak werkt het beste

“Het Berkenhofcollege stelt het welzijn van de leerlingen echt voorop”, vertelt Mariëlle.  “Vanuit de Gezonde School-aanpak besteden zij aandacht aan vier pijlers: educatie, schoolomgeving, signalering en beleid. Voor ouders organiseer ik ouderavonden en docenten train ik in het lespakket ‘Be wise, think twice’ van het Trimbos-Instituut. Ouders en docenten moeten weten welke soorten drugs er zijn, wat signalen zijn van gebruik, hoe je het gesprek opent hierover met kinderen en waar je terecht kan met zorgen. Uiteraard maken we leerlingen bewust van de risico’s van alcohol, drugs en roken, zodat zij andere keuzes maken en gezonde gewoontes ontwikkelen. Alles wat we doen en afspreken, leggen we vast in het schoolbeleidsplan. Ik ben trots dat Het Berkenhofcollege bewust kiest voor de samenhang in al deze activiteiten door gebruik te maken van de Gezonde School-aanpak. Dat is de meest effectieve methode bij het voorkomen van drugs-, alcoholgebruik of roken”, aldus Mariëlle van Novadic-Kentron.

Het Berkenhofcollege; gezondste school van West-Brabant?

Volgend de GGD West-Brabant zijn ze bij Het Berkenhofcollege echte doorpakkers. Gezonde School-adviseur Simone Luijten: “Deze school heeft maar liefst vier themacertificaten, namelijk op de thema’s: (1) Roken, alcohol- en drugspreventie, (2) welbevinden, (3) voeding en (4) relaties en seksualiteit. Bij minimaal één themacertificaat mag een school  zich drie jaar een Gezonde School noemen. Wat ik zelf een mooi voorbeeld vind, is het rookbeleid bij Het Berkenhofcollege. Er geldt een rookverbod voor de school, op het schoolplein én de terreinen daaromheen. Kinderen en jongeren moeten rookvrij kunnen opgroeien, Het Berkenhofcollege maakt dat mogelijk. Met vier themacertificaten is de school de koploper in onze regio, echt een Gezonde School.”