Overslaan en naar de inhoud gaan
Medische incidenten

Medische incidenten

We doen er alles aan om te zorgen dat onze cliënten een veilige medische zorg krijgen. Zo werken we met protocollen en richtlijnen en zorgen we dat onze medewerkers goed getraind en bijgeschoold zijn.

Toch kan het gebeuren dat er iets fout gaat. Bijvoorbeeld jij of je kind krijgt een verkeerde vaccinatie toegediend, je onderzoeksmaterialen komen niet aan in het laboratorium of je krijgt een foutief recept mee.

Wij willen dan weten wat er precies verkeerd is gegaan en wij willen onze medische zorg verbeteren ter voorkoming van herhaling.

Een medisch incident wordt door de betrokken medewerker aan je gemeld. In het medisch dossier wordt een aantekening gemaakt van de aard, de toedracht en het tijdstip van het incident en de namen van de bij het incident betrokken medewerkers. Ook wordt aan je uitgelegd dat, zonder vermelding van de naam van de cliënt, het incident intern besproken wordt ter voorkoming van herhaling. Daarnaast wijst onze medewerker je op de mogelijkheid tot het indienen van een klacht.

Mocht er sprake zijn van een informatiebeveiligingsincident dan beoordeelt de functionaris voor gegevensbescherming (FG) of het een inbreuk in verband met persoonsgegevens (datalek) is en of de cliënt hierover geïnformeerd moet worden.