Overslaan en naar de inhoud gaan
InwonersMijn kindJij en je Gezondheid

Jij en je Gezondheid

De jeugdgezondheidszorg (JGZ) vindt het belangrijk dat jeugdigen gezond en veilig opgroeien. Alle jeugdigen hebben daarom recht op jeugdgezondheidszorg tot hun 18e verjaardag. In deze 18 jaar ziet de JGZ de jeugdigen regelmatig. In West-Brabant maken we gebruik van de digitale vragenlijst ‘Jij en je Gezondheid’. Daarmee bevragen we de lichamelijke, psychische en sociale gezondheid van jeugdigen in onze regio. We nemen de vragenlijst een aantal keer af: twee keer op de basisschool en één keer op de middelbare school. Op de basisschool vullen ouders de vragenlijst in over hun kind, op de middelbare school vult de jeugdige de vragenlijst zelf in.

Zit jouw kind op de basisschool?

Je ontvang een uitnodigingsbrief met daarin de inlogcode voor de vragenlijst. Hiermee log je in en kun je starten met het invullen van de vragenlijst. We vragen naar verschillende onderwerpen, zoals: gezondheid, ontwikkeling en omgeving van je kind. Als je klaar bent, worden de door jou gegeven antwoorden veilig opgeslagen. Daarna kijk je de antwoorden terug en krijg je links naar betrouwbare informatie. Lees hier meer over de gezondheidscheck in het primair onderwijs.

Vul de vragenlijst in

Zit jouw kind op de middelbare school?

Je kind vult dan zelf op school de vragenlijst in.

De jeugdverpleegkundige komt naar school en neemt de vragenlijst klassikaal af. Je kind ontvangt de inlogcode van de vragenlijst aan het begin van de les. Aan de hand van de antwoorden die je kind geeft, halen we je kind soms nog een keer op school uit de klas voor een gesprek.

Lees hier meer over de gezondheidscheck in het voortgezet onderwijs.

 

Primair onderwijs

De jeugdverpleegkundige die verbonden is aan de school van jouw kind neemt de door jou ingevulde vragenlijst door. Soms neemt de jeugdverpleegkundige telefonisch contact met je op of plannen we een afspraak in. Dit kan zijn omdat je zelf heb aangegeven dit graag te willen, of omdat de verpleegkundige een of meerdere onderwerpen met jou wil bespreken. Deze afspraak zal samen met je kind plaatsvinden op de GGD.

 

Downloads