Overslaan en naar de inhoud gaan
InwonersMijn kindPreventief gezondheids­onderzoek

Preventief gezondheidsonderzoek

Alle kinderen in Nederland hebben tot hun 18e verjaardag recht op jeugdgezondheidszorg (JGZ). Het doel van de JGZ is bijdragen dat kinderen gezond en veilig kunnen opgroeien. Daarom is het nodig om regelmatig de gezondheid van kinderen in kaart te brengen. Dit doen we door het preventief gezondheidsonderzoek.

JGZ zet vanaf het moment dat kinderen naar school gaan op 3 momenten het preventief gezondheidsonderzoek in. Bij kinderen rond de leeftijd van 5 jaar, 10 jaar en in de 2e klas van de middelbare school.

Het preventief gezondheidsonderzoek bestaat uit:

 • Digitale vragenlijst ‘Jij en je gezondheid’;
 • Onderzoek op school (alleen basisonderwijs);
 • Mogelijk extra contact.

Geen uitnodiging ontvangen?

Is jouw kind geboren in 2011, 2012, 2017 of 2018? En heb je nog geen uitnodiging voor een onderzoek gehad? Dan kun binnenkort  een uitnodiging verwachten voor een aangepast aanbod. De vragenlijst ‘Jij en je gezondheid’ is niet voor jullie van toepassing.

Werkwijze basisonderwijs

Digitale vragenlijst

Om de gezondheid van kinderen in kaart te brengen gebruikt JGZ de digitale vragenlijst ‘Jij en je gezondheid’. Ongeveer twee weken voordat Je ontvangt als ouder(s)/verzorger(s) een uitnodigingsbrief met daarin de inlogcode voor de digitale vragenlijst. Jij als ouder/verzorger vult de vragenlijst in. Na het invullen krijg je direct tips en informatie op maat.

Vul de vragenlijst in

Onderzoek op school

De doktersassistente komt naar school om de kinderen die aan de beurt zijn te onderzoeken. Je hoeft als ouder(s)/verzorger(s) niet bij het onderzoek aanwezig te zijn, maar het mag wel. We meten en wegen kinderen met hun kleren aan. Alleen de schoenen gaan uit. De doktersassistente geeft alleen instructies aan jouw kind en gaat niet in gesprek over bijvoorbeeld de uitslag. De uitslag kan je 5 werkdagen na het onderzoek teruglezen in het Ouderportaal Mijn Kind in Beeld.

Mogelijk extra contact

Je kan in de vragenlijst aangeven of je een gesprek wil met een jeugdverpleegkundige. Ook kunnen we vanuit de GGD nog vragen hebben naar aanleiding van de ingevulde vragenlijst of het onderzoek. We nemen dan telefonisch contact op met de ouder(s)/verzorger(s).

Werkwijze middelbaar onderwijs

Digitale vragenlijst

Leerlingen in klas 2 van de middelbare school vullen zelf op school de digitale vragenlijst ‘Jij en je gezondheid’ in. Je ontvangt de inlogcode van de vragenlijst aan het begin van de les. Als de vragenlijst hebt ingevuld op maat een advies voor ieder onderwerp. Je krijgt praktische tips, adviezen en links naar handige websites.

Mogelijk extra contact

Je kan in de vragenlijst aangeven of je een gesprek wil met de jeugdverpleegkundige. Ook kan de jeugdverpleegkundige zelf aanleiding zien om je uit te nodigen voor een gesprek. Bijvoorbeeld als we vragen hebben over de ingevulde vragenlijst. De jeugdverpleegkundige neemt je tijdens de les dan even apart. We nemen pas contact op met ouders/verzorgers als we vinden dat het nodig is. Bij jongeren vanaf 12 jaar gebeurt dit altijd in overleg met de jongere zelf.

Veel gestelde vragen

 • Waar gaat de vragenlijst 'Jij en je gezondheid' over?

  De vragen in de vragenlijst 'Jij en je gezondheid' gaan over de gezondheid, ontwikkeling, opvoeding en omgeving van het kind en hoe jij dit als ouder of als jongere zelf ervaart. Voor leerlingen op het middelbaar onderwijs gaan de vragen ook over roken, alcohol, drugs en seksualiteit. Deze vragen zijn best persoonlijk. Daarom zorgt de school ervoor dat je de vragenlijst rustig kan invullen tijdens een lesuur.

  Op de website van Jij en je gezondheid kun je een overzicht van alle onderwerpen van de vragenlijst zien. Wij kiezen hieruit een aantal onderwerpen en vragen die in onze vragenlijst terugkomen.

  Voorbeeld vragenlijst basisonderwijs

  Voorbeeld vragenlijst middelbaar onderwijs

 • Waarom heb ik nog geen oproep gehad?

  Niet alle kinderen uit de klas krijgen tegelijkertijd een oproep. We verdelen de onderzoeken over het hele jaar. Het kan dus zijn dat jouw kind (of een vriendje/vriendinnetje) nog geen oproep heeft gehad. Geen zorgen, dit volgt later. Op het moment dat jouw kind aan de beurt is, krijg je van ons een brief met alle informatie. 
   

 • Waar bestaat het onderzoek op school uit?

  Bij kinderen van bijna 5 jaar controleert de doktersassistente de ogen, het gehoor en de groei van het kind.

  Bij kinderen van bijna 10 jaar controleert de doktersassistente alleen de groei van het kind. Wil je ook dat we de ogen en/of het gehoor testen? Laat dit dan weten in de digitale vragenlijst `Jij en je gezondheid’.

 • Ik heb geen toegang tot het dossier van mijn kind. Wat nu?

  Is je kind 12 jaar of ouder?

  Het Ouderportaal Mijn Kind is een elektronisch medisch dossier van je kind. De wet bepaalt dat je als ouder(s)/verzorger(s) daar tot je kind 12 jaar is altijd in mag kijken. Je kan dan met je eigen Digi-D inloggen. Is je kind 12 jaar of ouder? Dan moet je kind toestemming geven aan de ouder(s)/verzorger(s) om het dossier in te kunnen zien. Je kind kan dan zelf inloggen met een eigen Digi-D in het Ouderportaal Mijn Kind. Als je kind het goed vindt kan je dan als ouder(s)/verzorger(s) meekijken.

  Meer informatie vind je op: Kan ik als ouder het medisch dossier van mijn minderjarige kind inzien? | Rechten van patiënt en privacy | Rijksoverheid.nl

  Is je kind jonger dan 12 jaar?

  Krijg je nog steeds een melding dat je geen toestemming hebt? Neem dan contact met ons op, dan kijken we even met je mee. Dat kan via het Bedrijfsbureau JGZ via 088- 639 2051 of via  Bedrijfsbureau.jgz@ggdwb.nl.

  Heeft je kind (nog) geen eigen Digi-D? Je kunt online eenvoudig een Digi-D aanvragen. Tot 14 jaar mag je als ouder(s)/verzorger(s) je kind helpen om een Digi-D aan te vragen. Vanaf 14 jaar moet je kind zelf de aanvraag doen. Meer informatie vind je op: DigiD aanvragen | DigiD

 • Hoe verwerken wij de gegevens?

  De belangrijkste uitkomsten van het onderzoek komen in het digitaal dossier van het kind. Bijvoorbeeld de uitslagen van de ogen- en gehoortest, lengte en gewicht. De vragenlijst zelf wordt niet opgeslagen in het kinddossier.

  De vragenlijsten geven een goed beeld van de gezondheid en ontwikkeling van kinderen. We gebruiken de lijsten voor wetenschappelijk onderzoek en om advies te geven aan scholen en de gemeente. Alle informatie verwerken wij anoniem waardoor het niet te herleiden is om welk kind het gaat.

  Voor meer informatie zie de privacypagina van jij en je gezondheid Privacy – Jij en je Gezondheid

 • Ik wil bezwaar maken. Waar kan ik dit doen?

  Heeft je kind onlangs een uitnodiging gehad voor een preventief gezondheidsonderzoek en wil je niet dat je kind deelneemt? Neem hiervoor contact op het met het Bedrijfsbureau JGZ via 088-6392051 of via bedrijfsbureau.jgz@ggdwb.nl. Vermeld in de e-mail de naam en geboortedatum van je kind. Heb je nog geen uitnodiging ontvangen? Wacht dan tot je de uitnodigingsbrief hebt ontvangen. Je ontvangt een uitnodigingsbrief bij de leeftijd van 5 en 10 jaar.

Gerelateerd nieuws

GGD West-Brabant opent vierde consultatiebureau stad Breda 

Mijn kind
In opdracht van de gemeente Breda heeft GGD West-Brabant vanaf 1 januari 2024 haar werkzaamheden uitgebreid voo...

Bescherm jezelf en je baby tegen kinkhoest

Mijn kind, Infectie­ziekten
Het aantal meldingen van kinkhoest bij volwassenen en baby’s neemt landelijk toe, zo ook in de regio West-Braba...

GGD-locatie in Made is verhuisd naar Bernarduskerk

Mijn kind
De Jeugdgezondheidszorg van de GGD West-Brabant is in Made verhuisd. Vanaf dinsdag 13 februari 2024 is de GGD-l...