Overslaan en naar de inhoud gaan
InwonersNieuwsBrabantscan en Brabantse omgevingsscan geven info over gezondheid en leefomgeving in de regio

Brabantscan en Brabantse omgevingsscan geven info over gezondheid en leefomgeving in de regio

De Brabantscan is een samenwerking tussen GGD West-Brabant, GGD Hart voor Brabant en GGD Brabant-Zuidoost en is het kennisknooppunt voor gezondheidsinformatie over de provincie Noord-Brabant. Je vindt hier bijvoorbeeld de resultaten van de gezondheidsenquêtes van de GGD, maar ook gezondheidsinformatie uit andere bronnen.

Gezondheidsinformatie in één oogopslag

De Brabantscan is in eerste instantie een dashboard met gezondheidsinformatie over enerzijds volwassenen en ouderen en anderzijds kinderen en jongeren. Daarnaast zijn er gegevens beschikbaar over de omgeving. Voor ieder van deze drie hoofdthema’s vind je gegevens over verschillende gezondheidsonderwerpen. In één oogopslag kun je zien hoe het er in een bepaalde wijk/kern, gemeente en/of GGD-regio voor staat. Voor meer verdieping over de verschillende gezondheidsonderwerpen, kun je naar de database achterliggend aan de Brabantscan.

De Brabantscan geeft snel een beeld van de gezondheid en leefbaarheid in een bepaald gebied. Het laat goed zien wat de sterke punten zijn, en welke problemen er vooral spelen. Het is daarmee een hulpmiddel voor gemeenten, inwoners, professionals en ondernemers om samen de gezondheid en leefbaarheid in de wijk, het dorp of de gemeente te verbeteren.

Vernieuwing dashboard Jeugd

Het dashboard Jeugd op de Brabantscan is vernieuwd. Hier vind je gegevens uit onze gezondheidsmonitors over gezondheid, opvoeding, leefstijl, participatie en meer van kinderen en jongeren (0-18 jaar) in Brabant. De cijfers zijn op verschillende niveaus, tot op wijkniveau, te bekijken. Zo voelt ruim driekwart (75%) van de leerlingen uit klas 2 en 4 van het voortgezet onderwijs in West-Brabant zich meestal (zeer) gelukkig en had het merendeel van de 0-11 jarigen (85%) uit West-Brabant in de afgelopen 3 maanden (heel) blije gevoelens.

Brabantse Omgevingsscan als hulpmiddel bij ontwikkeling omgevingsvisie

De Brabantse Omgevingsscan (BrOS) is een onderdeel van de Brabantscan geeft inspiratie en informatie over de leefomgeving en gezondheidsbeleving in Noord-Brabant. Over verschillende thema’s, zoals geur, verkeer en gezonde woning is hier informatie te vinden. De BrOS is daarom zeer geschikt voor de ontwikkeling van een omgevingsvisie.

Nieuw thema: straling

Nieuw op de BrOS is het thema straling. In West-Brabant is 4% van de 18-64 jarigen en 3% van de 18-64 jarigen bezorgd over de gezondheid door zendmasten of antennes. Uit het kaartje dat op het dashboard is te zien blijkt dat deze bezorgdheid vaak groter is wanneer iemand in de buurt van hoogspanningslijnen woont.