Overslaan en naar de inhoud gaan
InwonersNieuwsGeluidshinder en slaapverstoring door luchtvaart

Geluidshinder en slaapverstoring door luchtvaart

Met de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2020 (GM V&O 2020) zijn voor het eerst zowel ervaren geluidshinder als slaapverstoring door vliegverkeer landelijk in kaart gebracht. Vooral in de omgeving rondom de grotere luchthavens komt veel ernstige geluidshinder en slaapverstoring door vliegverkeer voor.

Het probleem is groot in de wijde omtrek van Amsterdam Airport Schiphol. En ook in gebieden in Zuid-Limburg en Noord-Brabant zijn er veel mensen die ernstige geluidshinder en slaapverstoring door vliegverkeer ervaren. Uitgaande van het landelijk gemiddelde nam ernstige geluidshinder door vliegverkeer tussen 2016 en 2020 toe van 3,1% naar 3,7% onder 18-64 jarigen. Voor slaapverstoring is landelijk nog geen trend beschikbaar, omdat het in 2020 voor het eerst is gemeten.

Advies reductie geluidshinder

Ernstige geluidhinder en slaapverstoring hebben impact op de gezondheid. GGD GHOR Nederland vindt het van belang om gezondheidsrisico’s van omwonenden te verminderen door het verlagen van de blootstelling aan geluid van vliegverkeer richting de gezondheidskundige advieswaarden van de World Health Organisation (WHO).

Lees meer op de website van GGD GHOR Nederland

De GGD West-Brabant onderschrijft de adviezen van GGD GHOR Nederland om geluidhinder en slaapverstoring rond vliegvelden te verminderen. De basis voor het rapport zijn de data uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen & Ouderen uit 2020, welke de lokale GGD’en hebben uitgevoerd in elke gemeente. Bekijk de data uit de gezondheidsmonitor ook op Brabantscan.nl.

Download

Download het volledig rapport ‘Belevingsonderzoek geluidhinder en slaapverstoring luchtvaart 2020’

Contact

Wil je meer weten over dit rapport? Neem dan contact op met team Gezondheid, Milieu en Veiligheid van de GGD’en in Brabant via telefoonnummer ☎ 088 368 7800 of milieu@ggdgmv.nl.

Deel het artikel