Overslaan en naar de inhoud gaan
InwonersNieuwsGezien, Gehoord, Gesteund in het voortgezet onderwijs

Gezien, Gehoord, Gesteund in het voortgezet onderwijs

Deze week is de Europese week van de mentale gezondheid. Sinds de coronacrisis is de verslechterde mentale gezondheid van jongeren veelvuldig in het nieuws. Samen met middelbare scholen, GGZ Breburg en het RSV Breda e.o., ontwikkelde de GGD West-Brabant daarom de brede aanpak mentale gezondheid Gezien Gehoord Gesteund. Doel: de mentale gezondheid van leerlingen in de subregio bevorderen.

Centrale spil in deze aanpak is het Steunpunt Jeugdpreventie. Op een vast moment in de week is er op school een preventiewerker van de GGZ of een jeugdverpleegkundige van de GGD aanwezig. Leerlingen kunnen zonder afspraak bij hen binnenlopen met een (hulp)vraag of om even hun verhaal kwijt te kunnen. Judith is ondersteuningscoördinator op het Curio Effent in Oosterhout. Eén van de scholen waar de brede aanpak mentale gezondheid begin dit jaar is gestart. ‘De aanwezigheid van het steunpunt op de school is heel fijn’, aldus Judith. ‘Er zijn al best wat leerlingen goed geholpen. Het steunpunt is laagdrempeliger voor leerlingen dan het aanschieten van een mentor of de ondersteuningscoördinator. Als leerling kun je bij het steunpunt eerst gewoon je verhaal doen voordat je ouders op de hoogte worden gesteld en er mogelijk allerlei instanties bij worden betrokken.’

Meerdere bouwstenen die leiden tot een duurzame aanpak

De professionals van het steunpunt zijn er echter niet alleen voor leerlingen, maar ook voor vragen en ondersteuning van leerkrachten en andere professionals op school. Ton en Maaike, beiden preventiewerker bij de GGZ, vertellen dat veel scholen zich onvoldoende bekwaam voelen om een antwoord te bieden op de moeilijkheden die leerlingen kunnen ervaren. De brede aanpak Gezien Gehoord Gesteund bestaat dan ook uit meerdere bouwstenen die stap voor stap worden geïntroduceerd op school.

Zo is één bouwsteen bijvoorbeeld het uitvoeren van een schoolscan. Hier brengen we samen met de school in kaart op welke gebieden de school maatregelen zou kunnen nemen om de weerbaarheid en het mentaal welbevinden van de leerlingen te versterken.

Een andere bouwsteen is deskundigheidsbevordering van mentoren, zodat zij zichzelf voldoende toegerust voelen om in gesprek te gaan met hun leerlingen over mentaal welbevinden en eventuele problemen.

Effectieve interventie voor jongeren

Ook het betrekken van ouders en het inzetten van erkende preventieve interventies voor leerlingen, vormen belangrijke bouwstenen in de aanpak.

Zo is recent gestart met een pilot van het programma Vrienden op het Onze Lieve Vrouwenlyceum in Breda. Vrienden is een bewezen effectieve interventie die jongeren leert omgaan met angst en depressieve klachten. GGD en GGZ voeren de pilot gezamenlijk uit. Petra, jeugdverpleegkundige bij de GGD vertelt hierover: ‘De leerlingen die nu de Vriendentraining volgen, ervaren op sociaal-emotioneel gebied moeilijkheden, zowel op school als thuis. We hebben nu drie sessies gedaan en hebben samen gesproken over gevoelens. Bijvoorbeeld welke gevoelens ervaar je, voelt een ander hetzelfde in die situatie en wat is de invloed van je gedachten op je gevoel? De eerste ervaringen om dingen met elkaar uit te wisselen waren best lastig en spannend, maar na drie sessies zien we dat de leerlingen steeds meer met elkaar en met ons delen. Dat is heel waardevol!’. De GGD voert een evaluatieonderzoek naar de pilot uit om te kijken op welke manier Vrienden het beste kan worden ingezet door scholen.

Gezamenlijk toegepast, kunnen de eerdergenoemde bouwstenen leiden tot een duurzame verandering op een school. Een verandering waarin het op school normaal is om met elkaar te praten over mentale gezondheid en hoe je daaraan zelf kunt werken. En, waarin signalen van leerlingen die toch mentale problemen ervaren vroegtijdig worden herkend en opgepakt.

De brede aanpak mentale gezondheid is nu uitgerold op 13 voortgezet onderwijs scholen in Breda, Etten-Leur en Oosterhout. Het streven is om deze aanpak in de tweede helft van dit jaar en volgend jaar uit te rollen naar nog meer scholen.

Meer weten over deze aanpak? Stuur een mail naar beleid@ggdwestbrabant.nl dan nemen wij contact met u op.

Deel het artikel