Overslaan en naar de inhoud gaan
InwonersNieuwsHepatitis A besmettingen in gemeente Breda

Hepatitis A besmettingen in gemeente Breda

In de gemeente Breda is in december bij drie kinderen in de basisschoolleeftijd Hepatitis A geconstateerd. Daarna zijn er nog enkele besmettingen vastgesteld. De GGD voert standaard bron- en contactonderzoek uit bij een geval van Hepatitis A. De contacten van besmette personen worden dan door de GGD benaderd.

Vragen en antwoorden over Hepatitis A

Wat is Hepatitis A?

Hepatitis A wordt ook wel besmettelijke geelzucht genoemd. Hepatitis A is een ziekte die je kan krijgen door een virus. Door het hepatitis A-virus kun je een ontsteking van de lever krijgen. Jonge kinderen krijgen vaak weinig of helemaal geen klachten. Volwassenen voelen zich meestal zieker.

Wat zijn de klachten bij hepatitis A?

De klachten van hepatitis A kunnen zijn: geel worden van het oogwit en de huid (geelzucht), donkerbruine urine en grijs-witte ontlasting. Andere klachten die kunnen voorkomen zijn misselijkheid, moeheid, weinig eetlust, koorts, griepachtig gevoel en pijn rechtsboven in de buik.

De klachten duren meestal een paar weken. Het kan ook langer duren, tot wel 3 maanden. Kleine kinderen hebben vaak geen klachten.

Wat is de tijd tussen besmet raken en ziek worden?

De tijd tussen besmet raken en ziek worden is 2 tot 7 weken.

Hoe kan je hepatitis A krijgen?

Hepatitis A is besmettelijk. Het virus zit in de ontlasting van iemand die besmet is. Je kan besmet raken:

 • Via ontlasting, besmette toiletbril, spoelknop, kraan, deurkruk en lichtknop van het toilet. Hierdoor kan het virus aan de handen komen en daarna in de mond terecht komen.
 • Via de handen kan het virus op servies, bestek, eten of speelgoed komen.
 • Door het eten van ongekookte (rauwe) en besmette groenten of fruit, garnalen, schaal- of schelpdieren, zoals mosselen.

Wanneer is iemand besmettelijk?

Mensen met hepatitis A kunnen anderen besmetten vanaf 1 week voordat de klachten beginnen tot 1 week daarna. Zelfs wanneer er geen klachten zijn, kan iemand met het hepatitis A-virus toch anderen besmetten.

Wie kan hepatitis A krijgen?

Iedereen die de ziekte nog niet heeft gehad kan besmet raken en ziek worden. Iemand die hepatitis A heeft gehad, krijgt de ziekte niet nog een keer.

Mensen met een ziekte van de lever en ouderen, kunnen zieker worden van hepatitis A.

Wat kan je doen om hepatitis A te voorkomen?

Vaccineren

 • Je kan je laten vaccineren tegen hepatitis A bijvoorbeeld als je op reis gaat.
  Soms is het nodig om mensen die veel contact hebben met iemand die hepatitis A heeft te beschermen tegen hepatitis A. Dit kan door een vaccinatie. Als dit nodig is geeft de GGD hierover advies.
 • De vaccinatie tegen hepatitis A is niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma.

Zorg voor een goede hand- en toilethygiëne

 • Was de handen met zeep en droog ze goed af:
  • nadat je naar het toilet bent geweest.
  • na het verschonen van een kind of nadat je het kind hebt geholpen op het toilet.
  • voor het eten en voor het klaarmaken van eten of flesvoeding.
  • Zie ook de video ‘Handen wassen – Doe het goed en vaak‘.
 • Zorg voor een schoon toilet:
  • Laat iemand met hepatitis A een eigen toilet gebruiken. Kan dat niet? Maak dan het toilet direct schoon als de zieke naar het toilet is geweest. Vervang dan ook iedere keer de handdoek.
  • Verschoon dagelijks de handdoek in het toilet of gebruik een keukenrol om de handen te drogen.
  • Maak zeker 1 keer per dag het toilet schoon. Dit kan met een doekje en gewoon zeepsop, bijvoorbeeld met allesreiniger.
  • Let op de volgorde van schoonmaken: van schoon naar minder schoon. Begin met de deurklink, kraan, spoelknop. Doe daarna de toiletbril en de toiletpot.
  • Gebruik het doekje daarna niet om iets anders schoon te maken en was het doekje op 60 graden. Het is nog beter om kant-en-klaar doekjes te gebruiken die je weg kunt gooien.
 • En verder:
  • Houd de nagels kort.
  • Laat iemand die ziek is een eigen tandenborstel, washandje en handdoek gebruiken.

Is hepatitis A te behandelen?

Hepatitis A geneest vanzelf (zonder medicijnen). Iemand kan zich wel erg lang moe voelen.

Wat moet je doen als je klachten hebt die passen bij hepatitis A?

Wanneer je zelf of anderen in huis klachten krijgen die op hepatitis A lijken, neem dan contact op met je huisarts.

Kan iemand met hepatitis A naar school of werk?

Schoolkinderen en volwassenen mogen niet naar school of werk tot 1 week nadat ze geel zijn gaan zien. Hepatitis A is al besmettelijk voordat iemand zelf klachten heeft. Daarom kunnen toch al anderen besmet zijn geraakt.

Er is een geval van hepatitis A op de (sport)school of bso van mijn kind, wat is het risico voor mijn kind?

Als uw kind risico heeft gelopen, zult u door de GGD benaderd worden. In principe lopen alleen de kinderen die gebruik hebben gemaakt van dezelfde toiletten als het kind wat het hepatitis A-virus bij zich heeft, risico op besmetting. Ook als er samen voedsel bereid is, is er een risico op besmetting. Bij goed handen wassen na toiletgebruik en vóór het bereiden of eten van voedsel, is dit risico klein. Als je kind of een ander gezinslid klachten krijgt, neem dan contact op met de huisarts.

Ik heb een brief gekregen omdat mijn kind risico loopt op hepatitis A. De GGD adviseert om mijn kind te laten vaccineren. Waarom is dat?

De vaccinatie tegen hepatitis A is niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma.

Jonge kinderen hebben een minder goede handhygiëne. Ook hebben zij vaak geen klachten bij een hepatitis A virusinfectie. Daardoor kunnen ze het ongemerkt doorgeven aan anderen. Volwassenen kunnen van het hepatitis A virus zieker worden dan de jonge kinderen zelf.

Bij een hepatitis A virus besmetting op een groep met heel jonge kinderen biedt de GGD standaard een vaccinatie aan voor de kinderen en de kinderen die hetzelfde toilet gebruiken. Dit doen we om te voorkomen dat jonge kinderen het virus ongemerkt doorgeven. Met deze vaccinatie beschermen de kinderen ook de volwassenen om hen heen. Medewerkers die werken op dezelfde groep krijgen ook een vaccinatie aangeboden.

Oudere kinderen krijgen vaker klachten bij een hepatitis A virus infectie. Ook wassen zij beter hun handen. Meestal is vaccineren niet nodig. De GGD maakt de inschatting of vaccinatie van oudere kinderen nodig is. Als dat nodig is, neemt de GGD contact op met de ouder/verzorger.

De vaccinatie is een advies van de GGD, het is niet verplicht.

Is de vaccinatie tegen hepatitis A veilig voor iedereen?

De vaccinatie is veilig bevonden voor iedereen ouder dan 2 maanden die risico heeft gelopen op hepatitis A.

Uitzonderingen zijn:

 • Koorts op het moment van vaccinatie
 • Een overgevoeligheidsreactie na eerdere vaccinatie tegen hepatitis A
 • Overgevoeligheid voor neomycine

Wat zijn de bijwerkingen na vaccinatie?

De meeste mensen krijgen geen bijwerkingen. De eerste 2-3 dagen na vaccinatie kan iemand last hebben van pijn en/of zwelling bij de prikplaats, spierpijn, hoofdpijn en koorts. Bijwerkingen gaan meestal binnen enkele dagen vanzelf over. Bij aanhoudende klachten kan je contact opnemen met de huisarts.

Kan een hepatitis A vaccinatie worden gegeven kort voor of na een andere vaccinatie?

Ja dat kan. Er hoeft geen rekening gehouden te worden met andere vaccinaties.

Heb je nog vragen?

Voor nadere informatie en vragen over hepatitis A of de vaccinatie kan je contact opnemen met GGD West-Brabant afdeling infectieziektebestrijding ☎ 088 639 2894 (bereikbaar op werkdagen van 8:30 tot 17:00 uur)

Of kijk op de website van het RIVM

Vragen over het onderzoeken van poep bij kinderen op een KDV

Ik heb een brief ontvangen over poeponderzoek. Wat houdt dit in?

Aan ouders van kinderen op één kinderdagverblijf is gevraagd om poep van hun kind in te leveren. In de poep wordt onderzocht of het kind hepatitis A heeft (gehad). De ouders/ verzorgers van deze kinderen worden/zijn gebeld door de GGD.

Waarom wordt dit onderzoek alleen gedaan onder de kinderen van dit kinderdagverblijf?

Jonge kinderen hebben een minder goede handhygiëne. Ook hebben zij vaak geen klachten bij een hepatitis A virusinfectie. Daardoor kunnen ze het ongemerkt doorgeven aan anderen. Hierdoor kan een uitbraak snel groter worden en is deze lastiger in te perken.
Oudere kinderen en volwassenen krijgen vaker klachten bij een hepatitis A virus-infectie dan jonge kinderen. Ook wassen zij beter hun handen. Daarom doen we dit onderzoek wel op het kinderdagverblijf en niet op bijvoorbeeld school of BSO.

Ik doe niet mee met de poeptest. Wat doe ik met de test?

De poeptest kan niet door iemand anders dan je kind gebruikt worden. Als je niet meedoet, gooi je de test weg in de afvalbak.

Ik ben het buisje kwijt / of het is beschadigd. Wat moet ik doen?

Bel naar de GGD, afdeling infectieziektebestrijding, op het nummer 088 639 2894. We zorgen dat je een nieuw buisje krijgt.

Heb je vragen over de poeptest?

In de brief over de poeptest staat uitleg over het afnemen van de test. Als je nog vragen hebt over de poeptest, bel dan naar de afdeling infectieziekten van de GGD op het nummer 088 639 2894.

 

Deel het artikel