Overslaan en naar de inhoud gaan
InwonersNieuwsIZA-Regioplan voor gezonde West-Brabanders

IZA-Regioplan voor gezonde West-Brabanders

De zorg in West-Brabant staat onder druk. Meer mensen hebben zorg nodig, bijvoorbeeld omdat we ouder worden. Tegelijkertijd zijn er niet genoeg mensen om al die zorg te bieden. Als we doorgaan op dezelfde voet, loopt de zorg vast. Door goed samen te werken, willen zorgorganisaties, gemeenten en zorgverzekeraar CZ de gezondheid van West-Brabanders stimuleren en de zorg slimmer organiseren. In het onlangs gepubliceerde IZA-Regioplan is de basis gelegd voor deze samenwerking, die verder borduurt op al bestaande samenwerkingen en inwoners nog meer betrekt. Er is een deelplan voor West-Brabant West en een deelplan voor West-Brabant-Oost. 

Positieve Gezondheid 

We willen gezondheid vanzelfsprekend maken en dat West-Brabanders daarover zelf de regie hebben. Daarom spannen we ons er samen maximaal voor in dat onze inwoners zich gezond en gelukkig voelen en minder zorg nodig hebben. Een mooie ambitie vanuit het gedachtegoed van positieve gezondheid. Dit vraagt wat van ons allen, van zorg tot sociaal domein en van onszelf als inwoner. We, inwoners, professionals, beleidsmakers en bestuurders moeten nadenken en vormgeven aan anders leven, anders zorgen en anders zorg krijgen.  

In het regioplan staan verschillende thema’s waarop we gaan samenwerken:  

  • kwetsbare ouderen nu en in de toekomst, 
  • mentale gezondheid, 
  • kansrijk opgroeien
  • leefstijl/leefomgeving en kansengelijkheid
  • druk op de eerste lijn 

De komende tijd werken alle betrokken organisaties de deelplannen verder uit naar uitvoeringsplannen.  

Deel het artikel