Overslaan en naar de inhoud gaan
InwonersNieuwsRuim helft jongvolwassenen ervaart psychische klachten

Ruim helft jongvolwassenen ervaart psychische klachten

Meer dan de helft van de jongvolwassenen (16 tot en met 25 jaar) in West-Brabant ervaart psychische klachten. Daarnaast zien we veel eenzaamheid en suïcidale gedachten bij deze groep. Dit blijkt uit de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022, een grootschalig vragenlijstonderzoek uitgevoerd onder ruim 1800 jongvolwassenen in West-Brabant. Sebastiaan Baan, Directeur Publieke Gezondheid GGD West-Brabant: “De GGD maakt zich zorgen over de ontwikkeling van de mentale gezondheid van jongvolwassenen. Het onderzoek laat zien dat de omvang hiervan groot is en dat actie hard nodig is!“.

Vrouwen hebben vaker last van psychische klachten

Ongeveer de helft van de jongvolwassenen die deelnamen aan het onderzoek geeft aan psychische klachten te ervaren. Vrouwen geven dit vaker aan dan mannen. In de meeste gevallen gaat het om lichte klachten, een kleiner deel heeft matige of ernstige klachten. In totaal voelt 22% zich tijdens en na de coronaperiode vaak tot voortdurend beperkt in het dagelijks leven. Een jongvolwassene zegt hierover in aanvullend onderzoek; “Hoe kom ik fatsoenlijk terug in de samenleving? Hoe bouw ik mijn leven weer op?”

Van de jongvolwassenen in de regio heeft 34% een enkele keer tot heel vaak suïcidale gedachten in het jaar voorafgaand aan het onderzoek. Het merendeel van de jongvolwassenen met suïcidale gedachten had deze een enkele keer.

Jongvolwassenen voelen zich vaak eenzaam

Bijna twee derde van de deelnemende jongvolwassenen is eenzaam. Een kwart voelt zich sterk eenzaam. Eenzaamheid komt het meest voor bij vrouwen en jongvolwassenen die hebben aangegeven moeite te hebben met rondkomen. Zowel emotionele (69%) als sociale (60%) eenzaamheid komt veel voor onder jongvolwassenen. Emotionele eenzaamheid uit zich in het gemis van relaties met een hechte band, terwijl sociale eenzaamheid het gemis is van contacten met vrienden, familie en kennissen. Een deelnemer van het aanvullende onderzoek zei over eenzaamheid in de coronaperiode: “Ik heb me ook in die periode best wel alleen gevoeld. Want ook al kan je met vrienden dan wel bellen, dat is toch anders dan dat je echt bij elkaar bent.”

Twee derde had hulp of steun nodig

Op basis van dit onderzoek is niet te zeggen in welke mate psychische klachten onder jongvolwassenen een gevolg zijn van de coronaperiode. Toch blijkt dat deze periode zeker impact had op een groot deel van deze groep. Bijna twee derde van de jongvolwassenen had door de coronaperiode hulp of steun nodig. Ze hadden met name hulp nodig omdat zij niet lekker in hun vel zaten. Een jongvolwassene zei hierover: “Er is niet echt begrip dat er nog een hele nasleep is voor veel mensen. Die druk die is wel merkbaar van ‘oh alles is weer open dus iedereen moet gewoon weer hard meedoen’.” Jongvolwassenen die kampen met psychische klachten, eenzaam zijn en/of het moeilijk vinden stressvolle gebeurtenissen te doorstaan, gaven vaker aan hulp of steun nodig te hebben.

Jongeren ervaren weinig controle over geldzaken

Een op de vijf jongvolwassenen ervaart weinig controle te hebben over geldzaken. Daarnaast heeft ruim een kwart van de jongeren moeite om alles te betalen wat moet. Armoede is veel meer dan het hebben van te weinig geld. Het betekent stress, eenzaam zijn, je buitengesloten voelen. Niet volwaardig deel kunnen nemen aan de samenleving en een leven kunnen opbouwen met toekomstperspectief. Het betekent ook een veel grotere kans op hardnekkige problemen op andere gebieden, zoals gezondheid, onderwijs, wonen, werken, opvoeding en veiligheid.

Over het onderzoek

Van april tot en met augustus 2022 hebben alle GGD’en, in samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), een onderzoek uitgevoerd onder Nederlandse jongvolwassenen van 16 tot en met 25 jaar: de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen. Bijna 70.000 jongvolwassenen verspreid over heel Nederland hebben een vragenlijst ingevuld over hun gezondheid en welzijn. In West-Brabant hebben 1829 jongvolwassenen deze vragenlijst ingevuld. De resultaten in West-Brabant op bovenstaande thema’s zijn vergelijkbaar met de landelijke resultaten. Deelnemers zijn geworven via advertenties op sociale media en via offline kanalen. Het is mogelijk dat degenen met een slechtere mentale gezondheid vaker hebben meegedaan, waardoor de resultaten een negatiever beeld van de werkelijkheid schetsen. Desondanks is duidelijk dat de omvang van het probleem groot is en de mentale gezondheid van deze doelgroep aandacht nodig heeft, zeker omdat het relatief lastig is om zicht te hebben op deze groep. Meer informatie over de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen vind je op https://www.monitorgezondheid.nl/gezondheidsmonitor-jongvolwassenen.

Netwerk GOR

De GGD’en voerden de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 uit in het kader van het Gezondheidsonderzoek COVID-19 (officieel de Integrale Gezondheidsmonitor COVID-19). Hierbij wordt samengewerkt met GGD GHOR Nederland, het RIVM, het Nivel en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum; samen het Netwerk GOR. ZonMw is namens het ministerie van VWS opdrachtgever van de monitor.

Heb je het even moeilijk en heb je behoefte aan een luisterend oor? Neem dan contact op met 088-0767000 of chat op deluisterlijn.nl. Denk je aan zelfdoding? Neem dan 24/7 gratis en anoniem contact op met 0800-0113 of chat op 113.nl.