Overslaan en naar de inhoud gaan
InwonersNieuwsStart Gezondheidsmonitor jongvolwassenen: Hoe zit jij in je vel?

Start Gezondheidsmonitor jongvolwassenen: Hoe zit jij in je vel?

We onderzoeken de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van Nederlandse jongeren van 16 tot en met 25 jaar. Dit doen we door middel van een online vragenlijst. Alle jongvolwassenen in Nederland worden uitgenodigd om een digitale vragenlijst in te vullen. Het is belangrijk om, ook in onze regio, zoveel mogelijk jongvolwassenen te bereiken. De resultaten van het onderzoek helpen om nog beter beleid te ontwikkelen om de gezondheid van jongvolwassenen in onze regio te verbeteren.

Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024

De Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024 is een landelijk online vragenlijstonderzoek naar de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van jongvolwassenen van 16 tot en met 25 jaar die in Nederland wonen. Het onderzoek wordt voor de tweede keer uitgevoerd. De eerste keer was in 2022, de resultaten daarvan zijn in maart 2023 gepubliceerd. GGD’en doen dit onderzoek samen met het RIVM.

Van 8 april tot en met 7 juli 2024 kunnen jongvolwassenen door heel Nederland de online vragenlijst invullen via www.jongerenmonitor.nl. Jongvolwassenen worden bereikt via verschillende sociale media en de GGD’en. In de vragenlijst komen verschillende onderwerpen aan bod, zoals lichamelijke en mentale gezondheid, leefstijl, middelengebruik, eenzaamheid en de impact van corona.

Meedoen aan het onderzoek

Deelnemers geven informatie die voor het Rijk, GGD’en en gemeenten van belang is om beleid te maken en actie te ondernemen om de gezondheid van de jongvolwassenen te verbeteren. Zo levert de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024 een bijdrage aan de gezondheid en het welzijn van jongvolwassenen. Daarom is het belangrijk dat zoveel mogelijk jongvolwassenen meedoen aan het onderzoek. Meedoen aan het onderzoek is vrijwillig. De antwoorden worden strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt.

De resultaten

Alle GGD’en in Nederland vragen de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024 op dezelfde manier en in dezelfde periode uit. Omdat alle GGD’en meedoen, zijn er straks resultaten op landelijk, regionaal en (bij voldoende respons) gemeenteniveau. Dit maakt het mogelijk om resultaten te vergelijken. De resultaten van dit vragenlijstonderzoek zijn begin 2025 beschikbaar.