Overslaan en naar de inhoud gaan
InwonersNieuwsTeam Infectieziektebestrijding: versterking na de coronapandemie

Team Infectieziektebestrijding: versterking na de coronapandemie

In 2022 heeft GGD GHOR Nederland, koepelorganisatie van de 25 GGD ’en, in opdracht van ministerie VWS een beleidsagenda opgesteld voor het traject: ‘Versterking infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid GGD’en’ (VIP). Dit programma heeft als doel dat GGD’en, na de coronapandemie, voldoende toegerust zijn om hun rol op het gebied van Infectieziektebestrijding kwalitatief goed uit te kunnen voeren.

Op basis hiervan is het team Infectieziektebestrijding van de GGD West-Brabant recent versterkt met onder andere een beleidsadviseur, (extra) verpleegkundigen, een extra onderzoeker en een opleidingscoördinator. We bouwen hiermee samen aan een stevige en brede basis voor Infectieziektebestrijding voor de gemeenten van regio West-Brabant, waarbij alle kerntaken uitgevoerd worden – ook die taken die tijdens de corona epidemie tijdelijk minder aandacht konden krijgen.

Onze werkzaamheden

Zo voeren we onze dagelijkse werkzaamheden uit rondom infectieziekte-meldingen en bereiden we ons voor op een mogelijke nieuwe (landelijke) infectieziekte-uitbraak. Nieuw hierbij is pandemische paraatheid en de samenwerking met de Landelijke Functionaliteit Infectieziektebestrijding (LFI), een nieuw onderdeel van het RIVM.

Daarnaast gaan we ons ook weer vol inzetten voor preventieve thema’s, zoals het verhogen van de vaccinatiegraad, kwetsbare groepen & infectieziekten, gezonde en veilige leefomgeving & infectieziekterisico’s en algemene infectiepreventie & hygiëne. Ook is er aandacht voor dataverzameling en onderzoek. Om zo infectieziekten voor álle inwoners van West-Brabant zo goed mogelijk te voorkomen.

Wij houden onze gemeenten op de hoogte o.a. via de nieuwsbrief en deze site. En heeft dit je nieuwsgierig gemaakt? Laat het ons vooral weten, we doen dit tenslotte samen!

Je kan hierover contact opnemen met Godelief van den Hoogen, beleidsadviseur Infectieziektebestrijding van de GGD West-Brabant, g.hoogen@ggdwestbrabant.nl.

Deel het artikel