Overslaan en naar de inhoud gaan
InwonersNieuwsVoortgang GALA: gemeenten en GGD West-Brabant zijn positief

Voortgang GALA: gemeenten en GGD West-Brabant zijn positief

Wat hebben we een boel energie gezien tijdens de werksessies met gemeenten in mei en juni. Dit zorgt voor een mooie beweging op het gebied van Publieke Gezondheid.

In februari van dit jaar stemde het algemeen bestuur in met de proactieve rol van de GGD in de ontwikkelingen m.b.t. Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Doel is een regionaal plan van aanpak preventie met daarin specifieke aandacht en ruimte voor lokaal beleid per gemeente.  Inmiddels zijn er volop werksessies geweest. Tijd om even terug- en vooruit te blikken.

1e en 2e werksessies

Er is al veel werk verzet:

  • Op 8 mei ging het regionaal framework live: ggdwb.nl/gala.
  • In mei/juni waren alle 1e werksessies bij de deelnemende gemeenten. Hierbij is het regionaal framework verder geduid naar de meest kansrijke thema’s per gemeente.
  • Met een mailing hebben we ook ketenpartners geïnformeerd over het regionaal framework.
  • In juni/juli zijn de 2e werksessies. Inmiddels is het merendeel al geweest en gaan jullie als gemeenten verder aan de slag met het opstellen van het plan van aanpak conform het format van de VNG.

 

Reactie van gemeenten positief

De eerste bevindingen zijn zeer positief. Deze vorm van co-creatie sluit mooi aan. “Met de GGD als adviserende kennispartner en de gemeente als besluitvormend orgaan komen we samen echt verder! Het is fijn om gedegen op inhoud en cijfers vanuit het GGDadvies en framework het plan van aanpak te kunnen invullen” is een van de reacties die we kregen.

Wat we verder zien is dat er bij de betrokken ambtenaren de behoefte voor regionale samenwerking op deelonderwerpen van het GALA sterker wordt. Hierbij worden o.a. alcoholproblematiek, mentale gezondheid en leefomgeving (o.a. hitteplan) als kansrijke thema’s genoemd. Wij zetten ook graag verder in op de ontwikkeling van een regionale samenwerking. Veel inwoners maken gebruik van de faciliteiten in elkaars gemeenten en veel van onze partners werken regionaal. Immers, veel gezondheidskwesties stoppen niet bij de gemeentegrens. Ook zien we de noodzakelijke verbinding met het Integraal Zorg Akkoord (IZA) en de contouren van hoe dat eruit moet komen te zien steeds meer vorm krijgen.

Door samen op te trekken kan de GGD, vanuit haar coördinerende en regionale rol, gemeenten aan elkaar verbinden en ondersteunen. Gemeenten hoeven daarmee niet ieder voor zich het spreekwoordelijke wiel uit te vinden. Dit zorgt naast efficiency vooral voor slagkracht op het gebied van preventie. Samen staan we sterker!

 

Hoe nu verder

SAVE THE DATE!

28 september 12.00 – 14.30 uur Plenaire werksessie/ Bijeenkomst GALA voor gemeenten

Locatie: GGD West Brabant, Doornboslaan 225-227, Breda

In deze sessie staan we samen stil bij het afgelopen proces. We kijken terug en wisselen onze best practices uit, informeel met een broodje en een drankje. Doel is om vanuit de ervaringen en de regionale blik van de GGD gezamenlijk te komen tot een regionale werkagenda op preventie voor de komende jaren.

 

Belangrijke data

30 juni 2023 Deadline mandaatstructuur IZA
Herijking sportakkoord + regiobeeld IZA/ ROAZ gereed
6 juli 2023 1e bijeenkomst regiobeeld WBW IZA
5 september 2023 2e Bijeenkomst regiobeeld WBO IZA
28 september 2023 3e plenaire werksessie GGD en gemeenten GALA
30 september 2023 Concept integraal plan indienen bij VNG en VSG ter toetsing
31 oktober 2023 Indienen integraal plan GALA 2024 – 2026 via DUS-I
31 december 2023 Regioplan IZA gereed

 

Deel het artikel