InwonersOnderzoekGezonde leefomgeving
InwonersOnderzoekGezonde leefomgeving

Gezonde leefomgeving

Het team onderzoek levert kennis en tools om aan integrale vraagstukken rondom een gezonde en veilige leefomgeving te werken.

Brabantse omgevingsscan

De monitoring van gezondheid in relatie tot de fysieke leefomgeving is opgenomen in de nieuwe omgevingswet die in 2021 van start gaat. Om ons tijdig voor te bereiden op deze nieuwe wet, zetten we in op goede informatievoorziening over dit thema. Dit doen we met de Brabantse Omgevingsscan, die begin 2019 is gelanceerd. Hierin zetten we voor thema’s als geluidshinder, hitte en gezonde mobiliteit de belevings- en feitelijke cijfers bij elkaar, maar geven we ook advies hoe je als gemeente met deze onderwerpen aan de slag kunt. We werken hierin samen met GGD Hart voor Brabant, GGD Brabant Zuidoost en Telos.

Veiligheidsmonitor samen met de Veiligheidsregio

In opdracht van de Veiligheidsregio ontwikkelen we een systeem van veiligheidsmonitoring met daarin onderzoek naar de beleving van burgers op veiligheid in relatie tot gezondheid:

Samen met de gemeenten in ‘de Markiezaten’ regio is de veiligheidsmonitoring vanaf 2019 doorontwikkeld tot een monitor integrale veiligheid.

In opdracht van Brandweer Midden- en West-Brabant evalueerden we de aanpak Geen nood bij brand bij zorginstellingen. Download het rapport Evaluatie Geen nood bij brand

Onderzoeksondersteuning GHOR

Vanuit het team onderzoek ondersteunen we het team GHOR Brabant MWN

GHOR is de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio, belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening en met de advisering van andere overheden en organisaties op dat gebied.

Hierbij adviseren we op het gebied van evenementen en de ontwikkeling van zorgrisicoprofielen bij zorginstellingen. We voeren burgerpanelonderzoek uit en ontwikkelen mede informatieproducten naar aanleiding van incidenten. Tot slot adviseren we hoe gebieden met een risico op sociaal maatschappelijke incidenten in kaart gebracht kunnen worden.

Crisis

Als team onderzoek hebben we een crisistaak als er incidenten zijn, samen met onder andere collega’s van medische milieukunde of infectieziektebestrijding. Op verzoek van de gemeente Moerdijk is een studie begeleid naar de gezondheid in relatie tot het industrieterrein Moerdijk. We evalueerden de kankerincidentie. Dit gezondheidsbeeld is verder aangevuld met een studie samen met het onderzoeksinstituut NIVEL aan de hand van huisartsgegevens. Deze studie wordt in 2019 opnieuw uitgevoerd.

Corona-crisis

Vanuit team onderzoek proberen we de corona-crisis inzichtelijk te maken. Dit doen we samen met onder andere collega’s van infectieziektebestrijding en bron- en contactonderzoek. Zo leveren we wekelijks updates aan gemeenten over de stand van zaken betreffende corona in de regio. Daarnaast speelt het team in op ad-hoc vragen en zijn er Brabant brede onderzoeksgroepen opgericht. Hierin onderzoeken we thema’s zoals vaccinatiebereidheid en corona & moeilijk bereikbare groepen. Ook loopt er een onderzoek, de COco-studie, naar corona en niet-medische contactberoepen.