InwonersOnderzoekGezondheids­informatie

Moderne gezondheidsinformatie

Het team onderzoek levert kennis en tools op een moderne en betrouwbare manier zodat we actueel inzicht in de publieke gezondheid verkrijgen.

GGD gezondheidspanel

Sinds 2016 hebben we een Gezondheidspanel. 5 à 6 keer per jaar sturen we korte vragenlijsten aan het panel over uiteenlopende gezondheidsonderwerpen. Momenteel doet een groot deel van ons panel mee aan een herhaaldelijk panelonderzoek naar de beleving van de coronamaatregelen en naar de gezondheid en welzijn in coronatijd . Deze resultaten publiceren we op de Brabantscan. Voor resultaten van andere panelonderzoeken, verwijzen we je graag naar de pagina over het panel

Datascience

We zijn volop bezig met het ontsluiten van databronnen en het combineren en visualiseren van data om de publieke gezondheid in West-Brabant nog beter te bewaken en ontwikkelingen te voorspellen. Van het project Vitale data Oosterhout zijn de eerste resultaten verschenen. Verder maken we voorspellende modellen voor de publieke gezondheid in West-Brabant. We werken hierin samen met de Jheronimous Academy of Data Science (JADS). Samen met de JADS werken we aan voorspellingen over zelfredzaamheid en over infectieziekten.

Persoonlijke gezondheidscheck

Het e-health instrument de Persoonlijke gezondheidscheck is in 2016 geïmplementeerd in vier gemeenten in de regio’s West-Brabant en Hart voor Brabant (Goirle, Oisterwijk, Oosterhout en Uden). Binnen de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant voerden we een onderzoek uit naar de acceptatie van dit instrument door deelnemers en eerstelijns zorgprofessionals en de toegevoegde waarde ervan voor de monitoring publieke gezondheid. Voor meer informatie download hier de factsheet en de praktische handreiking voor gemeenten.