Overslaan en naar de inhoud gaan
InwonersOnderzoekOpgroeien in een Kansrijke Omgeving
Publicatiedatum: 03-10-2022 om 04:39 uur

GGD West-Brabant doet mee aan Opgroeien in een Kansrijke Omgeving in samenwerking met middelbare scholen

Jongeren kunnen zich beter ontwikkelen wanneer zij opgroeien in een positieve, gezonde en veilige leefomgeving. Opgroeien in deze omgeving maakt ook de kans kleiner dat zij gaan drinken, roken of drugs gaan gebruiken. Met Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO) werkt iedereen in de gemeente samen aan het vormen van de positieve leefomgeving voor jongeren: thuis (gezin), op school, in de vriendenkring (peergroep) en in de vrije tijd.

Met OKO werken gemeenten op een onderbouwde wijze aan het verbeteren van het welbevinden van jongeren en aan het voorkomen van het gebruik van alcohol, drugs en tabak door jongeren. Opgroeien in een Kansrijke Omgeving is een Nederlandse aanpak, die gebaseerd is op de uitgangspunten van het IJslandse preventiemodel, aangevuld en aangepast voor de Nederlandse context.

De gemeente Altena heeft GGD West-Brabant gevraagd om de jeugd in Altena uit de 4e klassen van het VO te bevragen over hun mentale gezondheid, leefstijl en aspecten in hun omgeving die van invloed zijn daarop.

Alle vier de middelbare scholen in Altena nemen deel aan het onderzoek. De vragenlijsten worden ingevuld in de oktober/november van dit jaar.

Hoe verloopt het onderzoek?

Tijdens een lesuur op school vullen leerlingen uit klas 4 een online vragenlijst in. Een docent begeleidt de afname van het onderzoek. De vragenlijst bevat verschillende onderwerpen, zoals gezondheid, welzijn, leefstijl, vrije tijd, leeftijdgenoten, ouders en school. Leerlingen die meer willen weten over hun gezondheid of vragen hebben, worden aan het eind van de vragenlijst doorverwezen naar websites met goede en betrouwbare informatie.

Deelname aan de monitor

Zowel ouders/verzorgers als leerlingen uit klas 4 krijgen enkele weken voor de afname meer informatie over het onderzoek. Deelname aan het onderzoek is vrijwillig en de antwoorden worden strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt.

De Gemeente en de GGD voeren deze monitor tweejaarlijks uit. Meer informatie over de Gezondheidsmonitors vind je op www.monitorgezondheid.nl. Meer informatie over Opgroeien in een Kansrijke Omgeving vind je op www.trimbos.nl/aanbod/opgroeien-in-een-kansrijke-omgeving/

Heb je vragen?

Wil je meer informatie of heb je vragen over OKO Gezondheidsmonitor Jeugd 2022 dan kun je een e-mail sturen naar infomonitor@ggdwestbrabant.nl of kijk bij de veelgestelde vragen op onze website.