Overslaan en naar de inhoud gaan
Over de GGDBestuurNevenfuncties
Publicatiedatum: 17-08-2021 om 03:04 uur
Laatste update: 06-02-2024 om 13:35 uur

Nevenfuncties directie en MT

Naam Functie Nevenfunctie Organisatie
Sebastiaan Baan Directeur Publieke Gezondheid Lid Veiligheidsdirectie Midden- en West-Brabant
Sebastiaan Baan Directeur Publieke Gezondheid Directielid RAV Brabant MWN
Sebastiaan Baan Directeur Publieke Gezondheid Lid DPG-raad GGD GHOR Nederland
Sebastiaan Baan Directeur Publieke Gezondheid Raadslid Provinciale Raad Gezondheid
Sebastiaan Baan Directeur Publieke Gezondheid Lid bestuur West-West transmuraal samenwerkingsverband westelijk West-Brabant
Sebastiaan Baan Directeur Publieke Gezondheid Lid bestuur Stichting Care Innovation Center
Sebastiaan Baan Directeur Publieke Gezondheid Lid adviesraad Stichting Landelijke Coördinatie COVID-19 Bestrijding
Sebastiaan Baan Directeur Publieke Gezondheid Lid DPG-raad Stichting Verenigingsbureau Publieke Gezondheid en Veiligheid Nederland
Thérèse Claassen Directielid Lid ALV Corporatie Toegang Tilburg U.A.
Thérèse Claassen Directielid Lid Stuurgroep Zorg en Veiligheidshuis Brabant Noordoost
Thérèse Claassen Directielid Lid bestuur Stichting Zorgnetwerk Midden-Brabant
Thérèse Claassen Directielid Lid Veiligheidsdirectie Brabant-Noord
Thérèse Claassen Directielid Directielid RAV Brabant MWN
Thérèse Claassen Directielid Lid adviesraad Stichting Landelijke Coördinatie COVID-19 Bestrijding
Thérèse Claassen Directielid Lid DPG-raad Stichting Verenigingsbureau Publieke Gezondheid en Veiligheid Nederland
Thérèse Claassen Directielid Lid Raad van Toezicht Stichting Zorggroep Elde Maasduinen
Thérèse Claassen Directielid Bestuurslid Stichting MFC Oelbroeck
Ellen de Bonth Sectormanager / MT-lid Bestuurslid Speelgoed Museum Oosterhout
Ellen de Bonth Sectormanager / MT-lid Lid coördinatieteam Grip op Kwetsbaarheid
Mark van Beers Sectormanager / MT-lid Voorzitter Academische werkplaats Publieke Gezondheid Tranzo
Mark van Beers Sectormanager / MT-lid Stuurgroeplid Academische werkplaats Infectieziekten Amphia
Mark van Beers Sectormanager / MT-lid Bestuurslid Academische werkplaats Gezonde Leefomgeving Utrecht
Ergün Metin MT-lid Mentor Nyenrode Businessuniversiteit
Ergün Metin MT-lid Lid Raad van Toezicht Zorgcoöperatie Brabant
Ergün Metin MT-lid Lid Raad van Toezicht Borgesiusstichting