Over de GGDKwaliteit
Publicatiedatum: 17-08-2021 om 03:09 uur
Laatste update: 15-09-2021 om 12:11 uur

Kwaliteitsmanagement

Eind 2019 heeft GGD West-Brabant de visie op kwaliteit opnieuw bekeken. Daarin staat het klant-denken centraal, waarbij we niet denken vóór de klant maar vanuit de klant. We willen uitgaan van onze bedoeling; doen we de juiste dingen en doen we die dan goed? Jaarlijks worden we extern getoetst op de ISO-maatstaf door CIIO. Dit draagt bij aan de verdere ontwikkeling van ons kwaliteitsbeleid.

In de visie van CIIO op certificeren gaat men uit van het feit dat het leveren van kwaliteit niet los staat van de missie, visie en strategie van de organisatie. De CIIO Maatstaf is (net als de ISO 9001:2015) gebaseerd op zeven principes van kwaliteitsmanagement: leiderschap, klantfocus, betrokkenheid van professionals, relatiemanagement, procesbenadering, risicomanagement en continu verbeteren.
Bij de toetsing van de werking van het (kwaliteit)managementsysteem kijkt CIIO niet alleen naar ‘harde’ bewijzen’ (databases, plannen, registraties, evaluaties en resultaten) maar ook naar ‘softe’ bewijzen (houding, inzet, motivatie, kennis delen, feedback geven). Dit past bij onze visie.
In juli van 2021 hebben we onze processen binnen GGD West-Brabant, met daarbij ook onze coronaprocessen, opnieuw laten toetsen volgens de ISO-norm. We hebben dit positief afgerond met een nieuw behaald certificaat.