Overslaan en naar de inhoud gaan
InwonersPrivacyInformatiebeheer

Informatiebeheer

Wij bewaren gegevens niet langer dan nodig. Hoe lang verschilt per type dossier en is wettelijk vastgelegd. Na de vastgelegde bewaartermijn vernietigen wij het dossier.

Voor alle duidelijkheid verwijzen we je naar de vastgestelde aanvulling op de landelijke Selectielijst 1996 op taakgebied GGD/RAV. Deze lijst is van toepassing op de archiefbescheiden die gevormd zijn in de periode 1996 t/m 2016. Download de selectielijst 1996

De archiefbescheiden die gevormd zijn vanaf 2017 tot en met heden vallen onder de vastgestelde aanvulling op de landelijke Selectielijst 2017 op taakgebied GGD/RAV. Download de selectielijst 2017

Hoe beheren wij deze informatie?

In onderstaande documenten ligt vast hoe wij de gegevens beheren.

Beheerregeling Informatiebeheer GGD WB 2022

Archiefverordening GGD WB 2022