Overslaan en naar de inhoud gaan
InwonersPrivacyPrivacy bij onze teamsAdviseurs preventie en gezondheid
Publicatiedatum: 17-08-2021 om 03:50 uur
Laatste update: 23-11-2023 om 14:10 uur

Adviseurs Preventie & Gezondheid

Onze adviseurs preventie & gezondheid houden zich bezig met verschillende gezondheidsthema’s. Voorbeelden hiervan zijn: gezond eten, bewegen, roken, alcohol, pesten, seksuele gezondheid, eenzaamheid, weerbaarheid van jongeren. Onze adviseurs zetten zelf thema’s op de agenda of sluiten aan bij preventieactiviteiten van anderen. Bijvoorbeeld van scholen, een wijk of buurt, een verzorgingshuis. Ze werken dan ook nauw samen met verschillende organisaties en instellingen.

Onze adviseurs preventie & gezondheid beantwoorden vragen en geven informatie en advies. Ook nemen ze deel aan werkgroepen en leggen ze dus veel contacten.

Veel gestelde vragen

 • Welke gegevens verzamelen we?

  Wanneer iemand een vraag stelt of om advies vraagt -via de website, telefoon of een GGD-collega-, noteren we naam, telefoonnummer of e-mailadres. Onze samenwerkingspartners en de deelnemers aan werkgroepen delen met ons hun contactgegevens (naam, telefoonnummer, e-mailadres). Dat gebeurt vaak via visitekaartjes of het sturen van e-mails.

 • Waarom verzamelen we deze gegevens?

  De gegevens van vragenstellers hebben we nodig om hun vraag te kunnen beantwoorden of het gevraagde advies te geven. De gegevens van samenwerkingspartners en werkgroepleden gebruiken we om afspraken of bijeenkomsten met hen te plannen. We gebruiken ze ook om informatie en documenten te delen, vragen te stellen en te beantwoorden of om advies te vragen en te geven.

 • Delen we deze gegevens met anderen?

  Om iemands vraag goed te beantwoorden of om iemand een goed advies te geven, doen we ook een beroep op anderen. Bijvoorbeeld één of meer collega’s van de GGD, iemand van een instelling of organisatie die deelneemt aan een werkgroep of iemand anders in ons netwerk. In dat geval kan het zijn dat we de gegevens van de vragensteller delen.

 • Hoe lang bewaren we deze gegevens?

  Bij publieksvragen bewaren we de gegevens van de vragensteller tot maximaal 2 weken na de afhandeling van de vraag of het advies. Gegevens van werkgroepleden en samenwerkingspartners bewaren we maximaal 5 jaar.

  (In het algemeen houden we ons aan de archiveringsvereisten die zijn vastgelegd in de Archiefwet en Archiefregeling en in overige wettelijke bepalingen.)