Overslaan en naar de inhoud gaan
InwonersPrivacyPrivacy bij onze teamsForensische geneeskunde
Publicatiedatum: 17-08-2021 om 03:52 uur
Laatste update: 23-11-2023 om 14:11 uur

Forensische geneeskunde

Forensische geneeskunde omvat:

 • Het verrichten van lijkschouwingen
  – wanneer iemand een niet-natuurlijke dood sterft (bijvoorbeeld bij een ongeval, zelfdoding of misdrijf)
  – bij een euthanasieprocedure
  – bij het overlijden van een minderjarige.
  In al deze gevallen is het inschakelen van een forensisch arts verplicht.
 • Medische zorg aan arrestanten.

Deze medische diensten verlenen we op verzoek van politie en justitie. Zij zijn onze opdrachtgever. Onze forensische artsen zijn permanent bereikbaar en beschikbaar.

Veel gestelde vragen

 • Welke gegevens verzamelen we?

  • NAW-gegevens: naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geboorteplaats
  • In het geval van een lijkschouw: plaats, datum en tijdstip van overlijden
  • In het geval van arrestantenzorg: medische gegevens en gegevens over medicatiegebruik
  • Bevindingen en informatie van derden (zoals medische behandelaars): anamnese van betrokkene (ziektebeeld, medische voorgeschiedenis), gegevens uit lichamelijk onderzoek, overwegingen en adviezen die deel uitmaken van de bevindingen van derden.
 • Waarom verzamelen we deze gegevens?

  Enerzijds om onze taak goed te kunnen uitvoeren. Anderzijds omdat het tot de opdracht behoort die we van politie en justitie krijgen. We handelen op basis van verantwoordelijkheden die vastliggen in de Wet op de Lijkbezorging en de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO).

 • Delen we deze gegevens met anderen?

  Dat gebeurt in beperkte zin en alleen met uw toestemming:

  • We delen gegevens met politie en justitie. Onze forensisch arts informeert u dan bij aanvang van een gesprek dat hij/zij in opdracht van politie of justitie komt.
  • We vragen, indien noodzakelijk, medische informatie op van derden (zoals behandelaars). Bijvoorbeeld om de juiste medicatie te kunnen verstrekken bij medische arrestantenzorg of om letselrapportages te kunnen opstellen.

   NB: Onze artsen hebben een medisch beroepsgeheim.

 • Hoe lang bewaren we deze gegevens?

  Het medisch dossier bewaren we maximaal 15 jaar. Die termijn is vastgelegd in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

  (In het algemeen houden we ons aan de archiveringsvereisten die zijn vastgelegd in de Archiefwet en Archiefregeling en in overige wettelijke bepalingen. Gegevens, die eventueel nodig zijn voor de financiële administratie, bewaren we 7 jaar. Dat noemen we de fiscale bewaarplicht.)