Overslaan en naar de inhoud gaan
InwonersPrivacyPrivacy bij onze teamsGezondheid Milieu en Veiligheid
Publicatiedatum: 17-08-2021 om 03:54 uur
Laatste update: 23-11-2023 om 14:11 uur

Gezondheid, milieu en veiligheid

Of je gezond bent, hangt mede af van je woon- en leefomgeving. Er zijn uiteenlopende omstandigheden, binnenshuis en buiten, die iemands gezondheid of veiligheid beïnvloeden. Denk aan geluid- of stankoverlast, luchtverontreiniging, straling van zendmasten of hoogspanningslijnen. Ook de eikenprocessierups en asbest of vocht en schimmels in een woning horen hierbij. Ook de manier waarop een buurt of wijk is ingericht, is van invloed op je gezondheid. Al deze gezondheidsfactoren zijn het aandachtsgebied van ons team Gezondheid, Milieu en Veiligheid (GMV).

Ons team GMV is actief voor heel Brabant. Behalve voor onze regio ook voor de GGD Hart voor Brabant en de GGD Brabant-Zuidoost. We zijn dagelijks in de weer met vragen van burgers. Die willen weten wat bepaalde gebeurtenissen of ontwikkelingen in hun omgeving voor hun gezondheid betekenen. Of ze maken zich zorgen en willen ergens een klacht over melden. We beantwoorden ook vragen van gemeenten en adviseren hen over de gezonde inrichting van wijken en buurten. Het verzamelen en verstrekken van informatie is een wezenlijk onderdeel van ons werk.

Veel gestelde vragen

 • Welke gegevens verzamelen we?

 • Waarom verzamelen we deze gegevens?

  We hebben uw contactgegevens nodig om u op de hoogte te houden van de afhandeling van uw vraag. De gegevens over de aard en oorzaak van uw zorgen of klachten hebben we nodig om te beoordelen of er sprake is van een gezondheidsrisico en dus om uw vraag te beantwoorden.

 • Delen we uw gegevens met anderen?

  In beginsel niet. Maar het kan zijn dat we aanvullende informatie nodig hebben over uw gezondheid of over de milieusituatie in uw woonomgeving. Dan leggen we contact met bijvoorbeeld uw huisarts of de gemeente waar u woont. Of met de betrokken partij die iets van doen heeft met het door u geschetste probleem. Aan die betrokkene kunnen we dan meteen advies uitbrengen. In dat soort situaties kan het nodig zijn dat we uw gegevens delen. Dat doen we echter alleen na overleg met u. U kunt dus ook aangeven dat u dat niet wenst.

  We maken analyses van de soorten meldingen en klachten die we binnenkrijgen. Daarmee krijgen we een beeld van de milieu- en veiligheidsfactoren die van invloed kunnen zijn op de gezondheid van de inwoners. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gebruikt deze gegevens en die van andere GGD'en om een landelijk dekkend beeld te tonen. Dat gebeurt altijd volledig anoniem, dus niet herleidbaar naar u.

 • Hoe lang bewaren we deze gegevens?

  Uw gegevens registreren we in een beveiligd systeem. We bewaren ze maximaal 15 jaar.

  (In het algemeen houden we ons aan de archiveringsvereisten die zijn vastgelegd in de Archiefwet en Archiefregeling en in overige wettelijke bepalingen. Gegevens, die eventueel nodig zijn voor de financiële administratie, bewaren we 7 jaar. Dat noemen we de fiscale bewaarplicht.)