Overslaan en naar de inhoud gaan
Publicatiedatum: 23-08-2021 om 11:10 uur
Laatste update: 23-11-2023 om 14:11 uur

De GHOR

De GHOR is de regionale crisisorganisatie die zich inzet voor de veiligheid en gezondheid van burgers bij rampen of grote incidenten. Dit geldt ook bij evenementen of andere gebeurtenissen met veel publiek. We coördineren dan de hulpverlening en leggen verbindingen. Dit doen we met zorginstellingen (bijvoorbeeld ziekenhuizen en ambulancedienst) en veiligheidspartners (bijvoorbeeld brandweer en politie). Met elkaar zorgen we er ook voor dat we goed zijn voorbereid op een eventuele ramp. Ook daarin speelt de GHOR een coördinerende rol.

Veel van ons werk bestaat uit het maken van afspraken en ervoor zorgen dat iedereen elkaar goed informeert. Dit is belangrijk in de hulpverlening en de voorbereiding daarvan. Het gaat erom dat alle betrokken partijen met elkaar verbonden zijn. Daarom bouwen we als GHOR altijd aan ons netwerk. In de hulpverlening moet je elkaar kennen en weten te vinden, formeel en informeel.

Veel gestelde vragen

 • Welke gegevens verzamelen we?

  We verzamelen de contactgegevens van medewerkers van zorg- en veiligheidspartners die we voor onze kerntaken nodig hebben. Het gaat dan niet om privé gegevens, maar om voor- en achternamen en zakelijke e-mailadressen en telefoonnummers. We monitoren ook voortdurend de ontwikkelingen over verschillende onderwerpen in ons vakgebied. Dat doen we via nieuwsmedia, sociale media en diverse websites. Met dit monitoringsysteem halen we openbare profielgegevens van online accounts binnen.

 • Waarom verzamelen we deze gegevens?

  We hebben de contactgegevens van medewerkers van zorg- en veiligheidspartners nodig om hen direct te bereiken en te informeren wanneer zich bijvoorbeeld een groot incident voordoet. Ook tijdens oefeningen en voorbereidingen moet iedereen snel in de startblokken staan en op de hoogte zijn. Ook de openbare profielgegevens van online accounts benutten we om onze hulpverleningstaak zo goed mogelijk te vervullen.

 • Delen we deze gegevens met anderen?

  De gegevens van de contactpersonen van zorg- en veiligheidspartners delen we alleen met hun toestemming. Gegevens van openbare online accounts delen we niet met anderen.

 • Hoe lang bewaren we deze gegevens?

  Alle contactgegevens leggen we vast in een elektronisch systeem, dat beveiligd is met een wachtwoord en/of alleen toegankelijk is voor medewerkers van de GHOR. We bewaren de contactgegevens uitsluitend wanneer en zo lang als ze ons helpen om onze hulpverleningstaak optimaal uit te voeren.

  (In het algemeen houden we ons aan de archiveringsvereisten die zijn vastgelegd in de Archiefwet en Archiefregeling en in overige wettelijke bepalingen.)