Overslaan en naar de inhoud gaan
Publicatiedatum: 17-08-2021 om 03:57 uur
Laatste update: 23-11-2023 om 14:12 uur

HR (Personeelszaken)

Ons team HR is er voor onze medewerkers. Onze werkzaamheden staan in het teken van de mensen die bij onze GGD aan de slag zijn of gaan. Bekende activiteiten zijn die op terreinen als werving en selectie, salarisadministratie en arbeidsvoorwaarden. We zorgen ook voor de introductie en begeleiding van medewerkers en op trainingen en opleidingen.

Wanneer je bij ons werkt of solliciteert, verzamelen we diverse gegevens over jou. Die gegevens hebben we nodig voor onze HR-activiteiten.

Veel gestelde vragen

 • Welke gegevens verzamelen we?

  Het gaat onder andere om de volgende (documenten met) persoonsgegevens:

  • NAW-gegevens: naam, adres, woonplaats, e-mailadres en andere contactgegevens.
  • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht
  • Je nationaliteit, Burgerservicenummer (BSN), ID bewijs, eventuele werkvergunning.
  • Jouw curriculum vitae (CV) en informatie over je opleiding, stages en werkervaring.
  • Gegevens over trainingen en opleidingen die je volgt of hebt gevolgd en over testen die je hebt gedaan.
  • Gegevens over je beschikbaarheid en verlof.
  • Wanneer je solliciteert: gegevens om je te kunnen beoordelen op je geschiktheid als kandidaat; bijvoorbeeld referenties en getuigschriften.
  • Je pasfoto en eventuele (introductie)filmpje (op vrijwillige basis).
  • Overige gegevens die we nodig hebben voor onze personeels-, salaris- en verzuimregistratie.
 • Waarom verzamelen we deze gegevens?

  We hebben jouw gegevens nodig voor de uitvoering van onze HR-activiteiten waaronder payroll, salarisadministratie, werving & selectie en het inlenen of uitlenen van personeel. De van jou verkregen informatie verwerken we:

  • Om de aanstelling, overeenkomst of overeenkomen gebruikersvoorwaarden goed uit te voeren.
  • Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.
  • Vanwege andere doelen of belangen. In dat geval moet het verzamelen van jouw gegevens gerechtvaardigd zijn en het belang of doel dienen waarvoor we ze verzamelen. Dat gebeurt dus met de nodige zorgvuldigheid.
  • Er kunnen zich situaties voordoen dat we expliciet jouw toestemming nodig hebben en dat je deze toestemming in vrijheid kunt geven.
 • Delen we deze gegevens met anderen?

  We kunnen jouw persoonsgegevens doorgeven aan:

  • Onderaannemers en leveranciers (zoals gegevensverwerkers) die namens de GGD diensten verlenen of opdrachten uitvoeren. Zij hebben alleen toegang tot de gegevens die zij nodig hebben om hun taken uit te voeren en zijn gebonden aan contractuele verplichtingen.
  • Andere bedrijven en organisaties die in onze opdracht diensten verlenen: bijvoorbeeld opleidings- en exameninstituten of partijen die klanttevredenheidsmetingen uitvoeren.
  • Het pensioenfonds.Overheidsinstanties en andere instanties, als we van mening zijn dat we daartoe verplicht of gerechtigd zijn.
 • Hoe lang bewaren we deze gegevens?

  Dat hangt doorgaans af van wettelijke verplichtingen of bewaartermijnen die we moeten hanteren. Uitgangspunt is dat we jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is.

  (In het algemeen houden we ons aan de archiveringsvereisten die zijn vastgelegd in de Archiefwet en Archiefregeling en in overige wettelijke bepalingen.)