Overslaan en naar de inhoud gaan
InwonersPrivacyPrivacy bij onze teamsInfectieziekten­bestrijding
Publicatiedatum: 17-08-2021 om 04:00 uur
Laatste update: 23-11-2023 om 14:12 uur

Infectieziektenbestrijding

Met dit team zetten we ons in om infectieziekten op te sporen en te bestrijden. Bij infectieziekten moet u denken aan onder andere kinkhoest, de bof en hepatitis. Het liefst willen we infectieziekten voorkomen. En wanneer een infectieziekte zich onverhoopt toch aandient, willen we voorkomen dat die zich verder verspreidt.

We adviseren en ondersteunen de gemeenten in West-Brabant bij het voorkómen van infectieziekten. Daarnaast beantwoorden we vragen van het publiek en van collega’s in de gezondheidszorg en geven we hen advies.

Veel gestelde vragen

 • Welke gegevens verzamelen we?

  Voor bepaalde infectieziekten (onder andere mazelen en meningokokkenziekte) geldt dat artsen deze aan ons moeten melden, wanneer ze die bij iemand hebben vastgesteld. We registreren dan de persoonsgegevens van de betreffende patiënt: onder andere naam, telefoonnummer en Burgerservicenummer (BSN). In sommige gevallen hebben we deze persoonsgegevens ook nodig van mensen, waarmee de patiënt in contact is geweest.

 • Waarom verzamelen we deze gegevens?

  We verzamelen deze gegevens om op zoek te gaan naar de bron van de infectieziekte. Zo willen we voorkomen dat de infectie zich verspreidt naar andere mensen.

 • Delen we deze gegevens met anderen?

  Medische gegevens worden nooit met anderen gedeeld zonder uw toestemming. Wij zijn wettelijk verplicht geanonimiseerde gegevens over de infectieziekte te melden bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Zij verzamelZonder iemands toestemming delen we nooit medische gegevens met anderen. Wel zijn we wettelijk verplicht om gegevens over een infectieziekte te melden bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Zij verzamelen deze gegevens voor wetenschappelijk onderzoek naar de volksgezondheid in Nederland. De gegevens die we verstrekken aan het RIVM, zijn altijd anoniem, dus is daarvoor geen toestemming vereist.en deze gegevens voor wetenschappelijk onderzoek naar de volksgezondheid.

 • Hoe lang bewaren we deze gegevens?

  Alle gegevens worden vastgelegd in een elektronisch systeem, dat alleen toegankelijk is voor onze medewerkers. Ieder dossier wordt 15 jaar bewaard. Die termijn is de wettelijke bewaartermijn voor medische gegevens.

  (In het algemeen houden we ons aan de archiveringsvereisten die zijn vastgelegd in de Archiefwet en Archiefregeling en in overige wettelijke bepalingen. Gegevens, die eventueel nodig zijn voor de financiële administratie, bewaren we 7 jaar. Dat noemen we de fiscale bewaarplicht.)