Overslaan en naar de inhoud gaan
Publicatiedatum: 17-08-2021 om 04:01 uur
Laatste update: 23-11-2023 om 14:14 uur

Onderzoek

Om de gezondheid van onze inwoners te bevorderen en gezond gedrag te stimuleren, doen we regelmatig onderzoek. Het is bovendien onze wettelijke taak om de gezondheidssituatie van onze inwoners in beeld te brengen. Dat doen we met behulp van zogeheten gezondheidsmonitors. We ‘monitoren’ de gezondheid en het gedrag van inwoners in het algemeen. Dit doen we in één of meer specifieke gemeenten of rond bepaalde projecten. We verzamelen onze gegevens met gebruikmaking van vragenlijsten en interviews.

Veel gestelde vragen

 • Welke gegevens verzamelen we?

  We verzamelen gegevens over de gezondheid van inwoners en over de factoren die bijdragen aan hun gezondheid. Denk aan leefstijl, de leefomgeving, de behoefte aan zorg en ervaringen met zorg. De gegevens die wij verzamelen gaan over gezondheid, geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, culturele afkomst en woon- en werksituatie. Verder verzamelen we gezondheidsgegevens uit de registraties van cliënten van onze teams Infectieziekten, Seksuele gezondheid en Jeugdgezondheidszorg. Deze gegevens zijn altijd anoniem.

 • Waarom verzamelen we deze gegevens?

  Naam en adresgegevens gebruiken we alleen voor het verzenden van vragenlijsten. Deze gegevens worden dus niet gekoppeld aan de antwoorden op vragen en dus ook niet aan de resultaten van het onderzoek. Naast onze gezondheidsmonitors doen wij onderzoek naar gezondheid in aparte projecten. Bij die projecten vragen we expliciet toestemming aan de deelnemers aan het onderzoek. Onze onderzoeken zijn de basis voor bijvoorbeeld het gezondheidsbeleid in een bepaalde gemeente of voor preventie-activiteiten in onze regio.

 • Delen we deze gegevens met anderen?

  Behalve onze medewerkers maken ook de gemeenten in onze regio gebruik van de resultaten van onderzoeken. Verder delen we de resultaten met instellingen in de regio die werkzaam zijn op het gebied van gezondheid, welzijn en veiligheid en met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De onderzoeksresultaten gaan nooit over individuele mensen maar over groepen van personen. Ze zijn dus altijd anoniem.

 • Hoe lang bewaren we deze gegevens?

  We werken zodanig dat onderzoeksgegevens niet meer herleidbaar zijn tot individuele personen, zodra wij alle data hebben verzameld en opgeschoond. De algemene regel is dat databestanden met persoonsgegevens uiterlijk 1 jaar na afsluiting van het onderzoek zijn verwijderd. Als dit anders is, dan informeren we de deelnemers aan het onderzoek hierover.

  (In het algemeen houden we ons aan de archiveringsvereisten die zijn vastgelegd in de Archiefwet en Archiefregeling en in overige wettelijke bepalingen.)