InwonersPrivacyPrivacy bij onze teamsPlanning Hepatitis-B vaccinatie
Publicatiedatum: 17-08-2021 om 04:07 uur
Laatste update: 30-08-2021 om 15:08 uur

Privacyverklaring planning vaccinatie Hepatitis B voor studenten en beroepsgroepen

Deze privacyverklaring is gemaakt voor van het vaccineren van studenten. Deze vaccinatie is voor Hepatitis-B bij de GGD West Brabant (‘GGD’). Voor het plannen van de contactmomenten is het nodig dat er gegevens worden gebruikt. Dit gebeurt door de GGD en door Jotform Inc. Hieronder lees je hier meer over.

Veel gestelde vragen over de privacyverklaring

 • Welke gegevens verzamelen we?

  Om het vaccineren van de studenten verspreid over de dag te laten lopen verwerken we de voornaam, achternaam, het e-mailadres, geboortedatum en (indirect) de opleiding van de te vaccineren studenten.

 • Waarom verzamelen we deze gegevens?

  De GGD wil uitsluiten dat er te veel studenten tegelijk komen voor een vaccinatie.
  Om dit te bereiken wordt een planningstoepassing ingezet en zullen alle betrokken studenten worden uitgenodigd deze te gebruiken.
  De GGD heeft een belang bij het naleven van wettelijk kaders.

  De GGD ziet geen andere reële een effectieve mogelijkheid om de te vaccineren studenten in te plannen en heeft zelf niet het instrument beschikbaar om een dergelijke planning te maken en is hierdoor genoodzaakt een verwerker in te schakelen.

  Het verstrekken van de achternaam, voornaam, geboortedatum, het e-mailadres en (indirect) de opleiding van alle te vaccineren studenten geldt als inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen. Niettemin acht de GGD het belang om de studenten verspreid in te plannen noodzakelijk en evenredig met de gemaakte inbreuk. Er is geen andere (lichtere) mogelijkheid beschikbaar om hetzelfde doel te bereiken. Mede gelet op de genomen maatregelen in de zin van de beperkte bewaartermijn van 30 dagen, de versleuteling en de beperkte toegang bij de verwerker.

 • Delen we deze gegevens met anderen?

  Wij maken gebruik van het systeem Jotform voor de inschrijving en planning van de studenten. Deze gegevens worden verstrekt aan de firma Jotform Inc.

  Jotform Inc.
  111 Pine St. Suite 1815, San Francisco, CA 94111
  San Francisco, California 94111
  privacyshield@jotform.com
  Phone: (347) 624-5569

  Vragen of klachten worden binnen 45 dagen behandeld.

 • Hoe lang bewaren we deze gegevens?

  Wij bewaren deze gegevens tot maximaal 30 dagen na de vaccinatiedatum.