Overslaan en naar de inhoud gaan
InwonersPrivacyPrivacy bij onze teamsTechnische hygiënezorg
Publicatiedatum: 17-08-2021 om 04:14 uur
Laatste update: 23-11-2023 om 14:17 uur

Technische hygiënezorg

Ons team technische hygiënezorg richt zich vooral op het voorkomen van infectieziekten op plekken of bij gebeurtenissen waar veel mensen komen en er kans op besmetting is.

Denk aan evenementen, tattoo- en piercingshops en seksbedrijven. Daar houden we toezicht op de hygiëne. We houden ook toezicht op de hygiëne, veiligheid en kwaliteit van kindercentra (kinderopvang en gastouders). Dat is een wettelijke taak die we uitvoeren in opdracht van de gemeenten in onze regio.

In opdracht van gemeenten houden we toezicht op WMO-instellingen. Dit zijn de aanbieders van maatschappelijke ondersteuning in de vorm van zorg of hulp. We controleren de kwaliteit van de gegeven ondersteuning en zorg. Wanneer zich een calamiteit voordoet, doet ons team onderzoek naar de kwaliteit van de ondersteuning. Ook zorgen we voor hygiëne aan boord van internationaal varende schepen.

Voor onze toezicht- en inspectiewerkzaamheden hebben we verschillende gegevens nodig. Welke dit zijn en waarom we ze nodig hebben, hangt samen met de soort inspectie die we uitvoeren.

Veel gestelde vragen

 • Welke gegevens verzamelen we en waarom?

  Tattoo- en piercingshops, seksbedrijven en evenementen

  Voor onze taakuitvoering hebben we de persoonsgegevens van de betreffende ondernemer of organisator nodig. Die krijgen we van de gemeente of hebben we al in ons systeem wanneer het om een periodieke inspectie gaat. Bij persoonsgegevens gaat het om naam, geslacht, adres, woonplaats, geboortedatum en e-mailadres.

  Kindercentra

  Tijdens de inspectie vragen we behalve om persoonsgegevens ook om het Burgerservicenummer (BSN) en de diploma’s van de eerst verantwoordelijke van de kinderopvang. Daarmee beoordelen we of hij of zij voldoet aan de wettelijke eisen.

  WMO

  Tijdens een bezoek aan een WMO-aanbieder kan ons team vragen om de registratie van de aanbieder en om diploma’s en Verklaringen omtrent gedrag (VOG) van de medewerkers. Bij een kwaliteitsonderzoek naar aanleiding van een calamiteitmelding door een cliënt vragen we behalve om gegevens van de WMO-aanbieder ook de persoonsgegevens (naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum) van de cliënt. Overigens kan het bij kleine WMO-aanbieders zijn dat zakelijke en privégegevens door elkaar lopen, waardoor in een rapportage behalve de gegevens van de organisatie ook de persoonsgegevens staan vermeld.

  Scheepsinspecties

  Voor het uitvoeren van de inspecties hebben we naam, telefoonnummer en e-mailadres van de leidinggevende van het schip nodig. Na inspectie ontvangt de kapitein van het betreffende schip een internationaal geldig certificaat.

 • Wat gebeurt er met de gegevens en delen we ze met anderen?

  Voorop staat dat persoonsgegevens uitsluitend toegankelijk zijn voor de medewerkers van ons team.
  Wanneer een tattoo- en piercingshop een vergunning heeft, staan naam en het adres van het bedrijf op www.veiligtatoeerenenpiercen.nl. Alle bedrijven met een vergunning zijn dus voor iedereen te vinden. Alle inspectierapporten slaan we op in een beveiligde omgeving. Die over kindercentra worden opgeslagen in het Landelijk Register Kinderopvang en worden na akkoord van de gemeente openbaar gemaakt. Ook de rapportages over het toezicht op WMO-aanbieders zijn openbaar. Die verschijnen op de website van onze GGD: www.ggdwestbrabant.nl.

 • Hoe lang bewaren we deze gegevens?

  Gegevens van een tattoo- en piercingshop worden vernietigd, zodra het bedrijf is gestopt.
  De gegevens van een kindercentrum (kinderopvang/gastoudervoorziening) voor de aanvraag van een registratie bewaren we maximaal 2 jaar. De rapportages over het toezicht op WMO-aanbieders bewaren we maximaal 5 jaar. Persoonsgegevens voor de scheepsinspecties bewaren we 2 jaar.

  (In het algemeen houden we ons aan de archiveringsvereisten die zijn vastgelegd in de Archiefwet en Archiefregeling en in overige wettelijke bepalingen. Gegevens, die eventueel nodig zijn voor de financiële administratie, bewaren we 7 jaar. Dat noemen we de fiscale bewaarplicht.)