Overslaan en naar de inhoud gaan
InwonersPrivacyPrivacy bij onze teamsTuberculose­bestrijding
Publicatiedatum: 17-08-2021 om 04:15 uur
Laatste update: 30-08-2021 om 14:21 uur

Tuberculosebestrijding

Tuberculose (TBC) is een ernstige, besmettelijke bacteriële infectieziekte. Onze GGD zet zich in om tuberculose op te sporen, te behandelen wanneer ze zich voordoet en te voorkomen. We letten daarbij speciaal op risicogroepen zoals reizigers, immigranten, contacten van besmettelijke patiënten en mensen met een verminderd afweersysteem.

Tuberculose bestrijden doen we op verschillende manieren. We doen (bron- en contact)onderzoek, voeren keuringen uit en geven (medische) verklaringen af bij visumaanvragen. Behalve tuberculose zelf opsporen en behandelen geven we ook advies over het voorkomen en bestrijden van deze ziekte.

Op wie richten we ons?

Vaak hebben we bij het opsporen en behandelen van tuberculose persoonsgegevens nodig.
Bijvoorbeeld van immigranten, vluchtelingen en asielzoekers die worden gekeurd voor de aanvraag van hun verblijfsvergunning. De gemeente of het Centraal Opvangorgaan Asielzoekers (COA) waar deze mensen wonen kunnen een aanvraag doen. Mensen kunnen ook zelf een afspraak maken voor een keuring of door een arts worden doorverwezen.
Ook mensen die mogelijk in contact zijn geweest met een TBC-besmettelijk persoon, worden door ons opgeroepen. Verder geven we advies aan mensen die bijzondere reizen gaan maken. In al deze gevallen houden we rekening met de privacy van deze personen.

Veel gestelde vragen

 • Welke gegevens verzamelen we?

  Bij aanmelding registeren we naam, adres, geboortedatum, naam huisarts, gegevens zorgverzekering, telefoonnummer en e-mailadres. Ook het Burgerservicenummer (BSN) registreren we, dat zijn we als zorgorganisatie verplicht.
  In het geval van onderzoek en behandeling maken we een medisch dossier aan. Medische gegevens van iemand opvragen bij andere instellingen doen we uitsluitend met toestemming van de betreffende persoon.

 • Waarom verzamelen we deze gegevens?

  Om de ziekte tuberculose zo goed mogelijk te bestrijden. Ofwel het onderzoek doen dat we moeten doen, iedereen keuren die gekeurd moet worden, mensen goede adviezen geven en uiteraard mensen die tuberculose hebben zo goed mogelijk behandelen.

 • Delen we deze gegevens met anderen?

  We delen nooit medische gegevens met anderen (bijvoorbeeld een huisarts of zorginstelling) zonder iemands toestemming. Wanneer we bij iemand tuberculose constateren, zijn we wettelijk verplicht om dat te melden bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

 • Hoe lang bewaren we deze gegevens?

  Alle gegevens noteren we in een (medisch) dossier. We bewaren ieder dossier tot 5 jaar na iemands overlijden, of als deze persoon de leeftijd van 100 jaar bereikt heeft. Dat is de wettelijk vastgestelde bewaartermijn voor medische gegevens in tuberculosebestrijding.

  (In het algemeen houden we ons aan de archiveringsvereisten die zijn vastgelegd in de Archiefwet en Archiefregeling en in overige wettelijke bepalingen. Gegevens, die nodig zijn voor de financiële administratie, bewaren we 7 jaar. Dat noemen we de fiscale bewaarplicht).