Overslaan en naar de inhoud gaan
ProfessionalGemeentenForensische geneeskundeForensisch Medische Expertise voor Kinderen

Forensisch Medische Expertise voor Kinderen

Een specialisatie binnen het forensisch medisch onderzoek is Forensisch Medische Expertise voor Kinderen (FMEK). Bij een vermoeden van lichamelijke mishandeling of seksueel misbruik is het belangrijk het lichamelijk letsel bij een kind zo snel mogelijk vast te leggen en te beoordelen. Een nauwkeurige beschrijving van het letsel voorkomt dat er onduidelijkheid ontstaat over de aard, de ernst en het herstel van het opgelopen letsel.

Onze forensisch artsen FMEK, ondersteund door forensisch verpleegkundigen, zijn onafhankelijk en opgeleid om letsel die mogelijk het gevolg van kindermishandeling helder te beschrijven en te duiden. Dit doen zij in opdracht van Politie, Justitie of Veilig Thuis.

Lees meer over het FMEK programma op de website van GGD GHOR Nederland: themapagina FMEK.