Overslaan en naar de inhoud gaan
ProfessionalGezonde LeefomgevingBiodiversiteit en gezondheid

Biodiversiteit en gezondheid

En een groene, natuurlijke leefomgeving is goed voor de gezondheid. Het gaat daarbij niet alleen om kwantiteit van het groen, maar ook om de kwaliteit. Een groene leefomgeving heeft meer waarde als deze ook biodivers is. Een biodiverse leefomgeving is een omgeving met een verscheidenheid aan leven. Denk hierbij aan: verschillende soorten planten, dieren, micro-organismen en schimmels.

Biodiversiteit zorgt voor schone lucht, fris water, een goede kwaliteit van de bodem en de bestuiving van gewassen. Het helpt om klimaatverandering te bestrijden en ons eraan aan te passen en het vermindert de impact van natuurrampen.

Wat kan je als gemeente doen om aan de slag te gaan met biodiversiteit?

  • Verbind je aan biodiversiteitsherstel. Trek hiervoor samen op met andere gemeenten en organisaties. Kijk op de website van Samen voor biodiversiteit | Deltaplan Biodiversiteitsherstel
  • Maak gebruik van de biodiversiteitstoolbox: Overheid – Toolbox All4Biodiversity
  • Vergroot de kennis over biodiversiteit in je eigen gemeente. Betrek in de planvorming en uitvoering experts op het gebied van biodiversiteit.
  • Werk samen met verschillende domeinen binnen de gemeente en partijen. Gebruik koppelkansen in projecten: versterking biodiversiteit, klimaatadaptatie, gezondheid en duurzaamheid. Als je bijvoorbeeld toch al bezig bent met klimaatadaptatie, dan kan je met kleine stappen eenvoudig biodiversiteit erbij meenemen. De Wageningen Universiteit geeft hiervoor handvaten.
  • Maak van natuurinclusief bouwen de standaard. Gebruikt de top-10 maatregelen voor nieuwbouw en gebiedsontwikkeling (Natuurinclusief bouwen voor gezonde bewoners)
  • De Omgevingswet biedt gemeenten de kans om biodiversiteit mee te nemen in Omgevingsvisies en -plannen voor een gezonde, duurzame, klimaatbestendige en waterveilige stad. Maak hiervoor bijvoorbeeld gebruik van het Kennisdocument basiskwaliteit natuur.
  • Geef zelf het goede voorbeeld. En stimuleer bewoners en bedrijven binnen je gemeente om biodiversiteit op hun eigen terrein te verhogen. Gebruik voor inspiratie de publiekscommunicatie van GGDleefomgeving, Atlas Leefomgeving en de Belgische strategie BeBiodiversity.
  • Ga doen! Wacht niet tot alles in detail wetenschappelijk bekend is en leg de lat voor de bewijslast niet te hoog. Er is voldoende bewijs om in te zetten op de aanleg van meer en beter biodivers groen