Overslaan en naar de inhoud gaan
Publicatiedatum: 17-08-2021 om 03:40 uur
Laatste update: 26-02-2024 om 11:18 uur

MAZL

MAZL staat voor Meer Aandacht voor Ziekgemelde leerlingen. Het is effectieve aanpak van ziekteverzuim bij van leerlingen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het MBO.

Schoolmedewerkers, jeugdartsen en leerplichtambtenaren hebben samen aandacht en zorg voor leerlingen met ziekteverzuim. De problematiek komt vroegtijdig in beeld, waardoor de leerling geholpen kan worden en het ziekteverzuim afneemt. Jeugdartsen kunnen deze interventie alleen uitvoeren in samenwerking met de school en de leerplichtambtenaar. De school signaleert, de jeugdarts adviseert, de leerplichtambtenaar handhaaft.

Achtergrond

In 2006 stapte een VMBO school naar GGD West-Brabant met de vraag hoe ze beter hun ziekgemelde leerlingen konden ondersteunen. Samen met de zorgcoördinator, de jeugdarts en de leerplichtambtenaar van de betreffende school ontwikkelde jeugdarts en arts M+G Dr. Yvonne Vanneste de eerste versie van de methodiek MAZL. In 2010 werd de interventie MAZL voor VO en MBO opgenomen in de databank van erkende leefstijlinterventies van Loket Gezond Leven van het RIVM. Sinds 2015 is MAZL beschikbaar voor alle VO en MBO scholen in West- Brabant.

MAZL PO

Sinds 2016 doet de GGD West-Brabant onderzoek naar ziekteverzuim bij leerlingen in het primair onderwijs. Het is belangrijk om al op de basisschool aandacht te hebben voor ziekteverzuim, zodat het effect van onderliggende oorzaken en van het verzuim zelf beperkt blijven. Kinderen met zorgwekkend ziekteverzuim op de basisschool hebben namelijk ook vaker verzuim op de middelbare school. Ook bleek uit dit onderzoek dat 13% van de leerlingen op de basisschool veel verzuimt: meer dan 9 schooldagen of meer dan 4x ziekgemeld in één schooljaar, op het speciaal basisonderwijs is dat zelfs 23%. Jeugdarts en arts M+G Esther Pijl ontwikkelde samen met scholen en andere netwerkpartners een MAZL voor basisschoolleerlingen: MAZL PO. De uitkomsten van het onderzoek zijn hier te vinden.

Meer informatie

Wil je meer informatie over MAZL of ben je benieuwd naar de mogelijkheden om dit in jouw gemeente of school aan te bieden? Neem dan contact op met de beleidsadviseur van je gemeente of de jeugdverpleegkundige/ jeugdarts die is verbonden aan de school.

De interventie MAZL is door GGD West-Brabant ontwikkeld en in het beheer van het NCJ. Meer informatie over MAZl vind je op de website van NCJ.