Overslaan en naar de inhoud gaan
Publicatiedatum: 02-08-2021 om 02:37 uur
Laatste update: 02-06-2023 om 12:34 uur

Artikel 26 melding basisonderwijs en speciaal onderwijs

Berichtgeving van een ongewoon aantal infectieziekten bij kwetsbare groepen is noodzakelijk om de GGD in staat te stellen nader onderzoek in te stellen en eventueel maatregelen te treffen ten einde verdere verspreiding van de ziekte, naar personen zowel binnen als buiten de instelling, tegen te gaan.

Welke instellingen moeten melden?

Verpleeghuizen, ziekenhuizen, verzorgingshuizen, instellingen voor verstandelijk gehandicapten, residentiële jeugdinstellingen, semi-residentiële jeugdvoorzieningen, kinderdagverblijven, scholen voor basisonderwijs en aanmeld- en opvangcentra voor asielzoekers, opvang voor dak- en thuislozen.

Wanneer melden?

Het artikel noemt aandoeningen die door niet-medici kunnen worden geconstateerd:
Diarree, geelzucht, huidaandoeningen ( schurft, scabiës crustosa of huiduitslag) of andere ernstige aandoeningen van vermoedelijk infectieuze aard in de desbetreffende populatie of bij het begeleidend of verzorgend personeel.

Aandoening Het te volgen beleid
Maagdarmproblemen, braken en/of diarree Melden indien meer dan een derde deel van de groep binnen één week klachten heeft (alleen na een bijzondere activiteit)
Geelzucht Één geval melden
Schurft Melden indien er 1 mogelijk of bewezen geval van schurft is
Huiduitslag Melden indien er twee of meer gevallen van plotseling (nieuw) optredende huiduitslag binnen twee weken binnen één optreden.
Overige ernstige aandoeningen Melden

Wie meldt?

Het hoofd van een instelling dient de afdeling infectieziektebestrijding van de GGD op de hoogte te stellen van het optreden van een ongewoon aantal zieken.

Waar melden?

Bij de GGD in de regio waar een instelling is gevestigd.

Hoe melden?

Telefonisch via 088 639 28 94 of door het invullen van het online meldformulier.

Online melden