Overslaan en naar de inhoud gaan
ProfessionalZorginstellingenArtikel 26 melding

Artikel 26 melding

Berichtgeving van een ongewoon aantal infectieziekten bij kwetsbare groepen is noodzakelijk om de GGD in staat te stellen nader onderzoek in te stellen en eventueel maatregelen te treffen ten einde verdere verspreiding van de ziekte, naar personen zowel binnen als buiten de instelling, tegen te gaan.

Welke instellingen moeten melden?

Verpleeghuizen, ziekenhuizen, verzorgingshuizen, instellingen voor verstandelijk gehandicapten, residentiële jeugdinstellingen, semi-residentiële jeugdvoorzieningen, kinderdagverblijven, scholen voor basisonderwijs en speciaal onderwijs, aanmeld- en opvangcentra voor asielzoekers, opvang voor dak- en thuislozen.

Wanneer melden?

Het artikel noemt aandoeningen die door niet-medici kunnen worden geconstateerd. Het gaat om een ongewoon aantal zieken met maag- en darmaandoeningen, geelzucht, huidaandoeningen (schurft, scabiës crustosa of huiduitslag) of andere ernstige aandoeningen van vermoedelijk infectieuze aard in de desbetreffende populatie of bij het begeleidend of verzorgend personeel.

Zie voor details per aandoening dit schema.

Wie meldt?

Het hoofd van een instelling dient de afdeling infectieziektebestrijding van de GGD op de hoogte te stellen van het optreden van een ongewoon aantal zieken.

Waar melden?

Bij de GGD in de regio waar een instelling is gevestigd.

Hoe melden?

Telefonisch of via 088 639 28 94 of door het invullen van het online meldformulier.

Online melden