Overslaan en naar de inhoud gaan
Veelgestelde vragenDelen we deze gegevens met anderen?

Delen we deze gegevens met anderen?

In de volgende situaties delen we gegevens met anderen:

  • Wanneer de gezondheid van een kind aanleiding geeft tot zorgen. Dan delen we de gegevens die van belang zijn, met andere hulpverleners of met de leerkrachten van de school waar het kind naar toe gaat. Daarvoor vragen we toestemming aan de ouder(s) of verzorger(s) en of de jongere zelf.
  • In bepaalde situaties delen we gegevens zonder toestemming van ouder(s), verzorger(s) of jongere met andere hulpverleners of de schoolleerkracht. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van (een ernstig vermoeden van) kindermishandeling. De wet staat ons toe om dat dan te doen.
  • Wanneer we een kind niet in zorg hebben, omdat we de ouder(s) of verzorger(s) niet kunnen bereiken of als zij geen gebruik willen maken van de JGZ, stellen we de huisarts hiervan op de hoogte. De huisarts weet dan bij een eerstvolgend bezoek dat de JGZ de gezondheid van het kind niet in beeld heeft.
  • We informeren het RIVM over de vaccinaties, die we hebben gegeven. Hetzelfde geldt voor de hielprik. Gegevens over de gehoorscreening die we bij jonge baby’s doen, worden verwerkt in het Centraal Administratiesysteem Neonatale Gehoorscreening (CANG), wat wordt beheert door de NSDSK (Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind).
  • Er kunnen zich situaties voordoen dat we de gegevens overdragen aan een andere instelling voor jeugdgezondheidszorg. Bijvoorbeeld wanneer het kind verhuist naar een andere regio. Dat doen we alleen na toestemming van de ouder(s), verzorger(s) of jongere.

Goed om te weten:

  • Jeugdartsen, verpleegkundig specialisten, jeugdverpleegkundigen en doktersassistenten hebben een (medisch) beroepsgeheim.
  • Ouder(s) en verzorger(s) kunnen altijd, mits zij ook het gezag hebben, onderdelen van het digitaal dossier van hun kind inzien via het ouderportaal Mijn Kind in Beeld: www.mkib.nl.
  • Collectieve gegevens gebruiken we anoniem voor beleidsadvisering naar o.a. gemeenten, zodat de gemeenten daarop hun beleid kunnen afstemmen.