Overslaan en naar de inhoud gaan
Veelgestelde vragenDelen we uw gegevens met anderen?

Delen we uw gegevens met anderen?

In beginsel niet. Maar het kan zijn dat we aanvullende informatie nodig hebben over uw gezondheid of over de milieusituatie in uw woonomgeving. Dan leggen we contact met bijvoorbeeld uw huisarts of de gemeente waar u woont. Of met de betrokken partij die iets van doen heeft met het door u geschetste probleem. Aan die betrokkene kunnen we dan meteen advies uitbrengen. In dat soort situaties kan het nodig zijn dat we uw gegevens delen. Dat doen we echter alleen na overleg met u. U kunt dus ook aangeven dat u dat niet wenst.

We maken analyses van de soorten meldingen en klachten die we binnenkrijgen. Daarmee krijgen we een beeld van de milieu- en veiligheidsfactoren die van invloed kunnen zijn op de gezondheid van de inwoners. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gebruikt deze gegevens en die van andere GGD’en om een landelijk dekkend beeld te tonen. Dat gebeurt altijd volledig anoniem, dus niet herleidbaar naar u.