Overslaan en naar de inhoud gaan
Veelgestelde vragenEvaluatie wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

Evaluatie wet verplichte gezondheidskansen

Op 1 januari 2020 is de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) in werking getreden met als uitgangspunt om verplichte zorg zo veel mogelijk te voorkomen of beperken. Om deze doelstelling van de nieuwe wet te realiseren, krijgen de gemeenten nieuwe taken en verantwoordelijkheden. Een procesevaluatie uitgevoerd door onderzoekers van de GGD moet duidelijk maken of de inspanningen van gemeenten en samenwerkingspartners in het kader van de gemeentelijke taken binnen de Wvggz, naar wens verlopen en bijdragen aan het bereiken van de gewenste resultaten. Deze evaluatie loopt tot medio 2021.