Overslaan en naar de inhoud gaan
Veelgestelde vragenIs het mogelijk om gegevens over kinderen die in België worden gevaccineerd, te monitoren om een reëel percentage in beeld te krijgen voor de grensgemeenten?

Is het mogelijk om gegevens over kinderen die in België worden gevaccineerd, te monitoren om een reëel percentage in beeld te krijgen voor de grensgemeenten?

De gegevens van in Belgïe gevaccineerde kinderen die in Nederland wonen, komen niet automatisch in de database van het RIVM terecht. Dit kan enerzijds niet vanwege internationale (privacy)wetgeving en, anderzijds niet omdat de systemen niet aan elkaar gekoppeld zijn.

Dit neemt niet weg dat wij samen met de andere jeugdgezondheidszorgorganisaties kijken naar wat wel kan. De GGD voert hierover gesprekken met het RIVM, gericht op de wijze waarop we meer zicht krijgen op achtergrond van non-respons.

Daarnaast heeft de GGD een aantal specifieke initiatieven lopen om de vaccinatiegraad te verhogen. Een ervan is het geven van de vaccinatie DTP en BMR tijdens een nieuw contactmoment individueel te laten plaatsvinden. Dit betekent dat alle kinderen die in het jaar dat zij 9 jaar worden, worden opgeroepen. Óók als zij in België naar school gaan. Zo weten we in de toekomst of ouders hun kinderen laten deelnemen aan het Rijksvaccinatieprogramma en, indien dit niet het geval is, dit ook als zodanig te registreren in het kind dossier JGZ. Dit betekent echter dat de GGD pas op zijn vroegst in 2020 hiervan de eerste gegevens zichtbaar kan hebben.