Overslaan en naar de inhoud gaan
Veelgestelde vragenPersonen met verward gedrag

Personen met verward gedrag

In Nederland bieden verschillende bronnen informatie over mensen met verward gedrag, bijvoorbeeld bronnen van de politie, GGD en regionaal ambulancevervoer. In 2018 is op basis van een aantal van deze bronnen in pilots in de GGD-regio’s Utrecht en West-Brabant geprobeerd om regionaal de groep personen met verward gedrag en de onderliggende problematiek in beeld te brengen.

De regionale pilots zijn in opdracht van ZonMw uitgevoerd door het RIVM, het Trimbos-instituut, De Praktijk Index, GGD regio Utrecht en GGD West-Brabant. De bedoeling van de pilots is de verdere ontwikkeling van gemeentelijk of regionaal beleid met cijfers en informatie te ondersteunen. Download het volledige rapport of de samenvatting.

Lokaal ondersteunen we door ingezette oplossingen voor knelpunten in de (crisis)zorg aan personen met verward gedrag te evalueren. Een voorbeeld is de evaluatie van de inzet van een sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SPV) op de Huisartsenpost (HAP) ontwikkeld door Zorggroep Regio Oosterhout. Deze aanpak heeft tot doel om verward gedrag te voorkomen bij mensen die zich melden op de HAP door vroegtijdige, doelmatige en juiste hulp te bieden. De SPV is in de periode november 2017 – februari 2018 16 uur per week in dienst geweest bij de HAP. Download hier het rapport